Korduma kippuvad küsimused

Kasvava metsa müük - milliseid võimalusi raieõiguse müügiks on?

Uuendusraiete tegemiseks on kõige levinum sõlmida kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping. Lepingu sõlmimise jaoks peab kinnistul olema kehtiv metsamajandamiskava ja Keskkonnaameti poolt kinnitatud metsateatis, kus on kirjas millisel osal metsast, millises mahus ja millist tüüpi raietöid tehakse.

Tingimuslik raieõiguse võõrandamine sõlmitakse näiteks siis, kui metsamajandamiskava ootab alles kinnitamist, aga poolte vahel on kindel kokkulepe raiuda juba saavutatud. On oluline silmas pidada, et lepingu lisas peab olema välja toodud raieplaan ja raiutav maht.

Neid lepinguid võib omavahel sõlmida ilma notarita ja digiallkirjastades. Omakäelise allkirja puhul tuleks mõlemal poolel teha pildid ka isikut tõendavast dokumendist.

Notariaalse tehinguga raie müügiks kasutatakse kasutusvalduse seadmist, mis sisuliselt tähendab oma kinnistu välja rentimist metsa majandamise eesmärgil. Kasutusvaldus sobib juhul kui soovitakse metsa majandamise õigus pikaajaliselt üle anda, näiteks aegjärkse raie või kompleksteenuse tellimise puhul. Kompleksteenus tellitakse siis, kui metsaomanik soovib lisaks metsa müümisele, et keegi metsa uuendamise, kasvatamise, metsakaitse ja maatüki haldamisega seotud kohustused pikemaks ajaks, näiteks paariks aastaks, enda õlule võtaks.

Kas müüa metsa koos maaga või raieõigust?
Pärimisega seotud toimingud
Teha kinkeleping või pärandada?
Metsamaa müük
Põllumaa müük
Raieõiguse müük
Mis saab peale raietöid?
Millal on vajalik lageraie?
Miks teha harvendusraiet?
Kehtiva rendilepinguga põllumaade müük
Põllumaa rentimine
Mõttelise osa müük
Mis on kasutuskord?
Talude ja suvilate müük
Metsamaade hinna kujunemine
Põllumaade hinna kujunemine
Miks te oma ostusooviga mulle helistate?
Mis saab kinnistust peale müüki?
Müügitehingute turvalisus
Mis on notari deposiitkonto?
Kus tehingut teha saab?
Kui kiiresti tehingut teha saab?
Kes kannab tehingu vormistamise kulud?
Tulumaks metsa-või põllumaa müügil
Tulumaks raieõiguse müügil
Mis on kaasomandi erinevus ühisomandist?
Kaasomandi müük?
Kas hüpoteegiga kinnistut saab müüa?
Komplekteerimise eelised enampakkumise ees
Maatulundusmaade hinnakasv tulevikus
Püsirohumaade erinevus põllumaadest

Ei leidnud oma küsimusele vastust?

Sisesta oma küsimus siia ja saad vastuse