Metsa ost üle Eesti!

Eesti Maavara OÜ ostab metsamaad ja raieõiguseid üle Eesti eesmärgiga neid jätkusuutlikult ja tõhusalt majandada. See tagab ilusa, terve ja kvaliteetse metsataristu ka tulevastele põlvedele - mis ongi meie missioon.

Komplekteerime nii metsamaid kui ka raieõigusi, mistõttu saame kõigis Eesti piirkondades olenemata kinnistu suurusest ja mahust konkurentsivõimelist hinda pakkuda. See on kasulik ka maaomanikule, sest mida suuremat mahtu korraga müüa, seda kõrgemat hinda saab küsida. Meie koostööpartnerite hulgas on enamik Eesti tuntuimad metsandusettevõtted. Tänu koplekteerimisele saame metsa ostu korral tagada väga kõrge kvaliteedi ja võtame alati tehtud tööde eest täieliku vastutuse

Metsa ost järgmistes maakondades:

 • Harjumaa
 • Ida-Virumaa
 • Jõgevamaa
 • Järvamaa
 • Lääne-Virumaa
 • Põlvamaa
 • Pärnumaa
 • Raplamaa
 • Tartumaa
 • Valgamaa
 • Viljandimaa
 • Võrumaa
 • Läänemaa (Vormsi saarel ainult ost)
 • Saaremaa
 • Hiiumaa
Üle 5000 rahuloleva kliendi
Üle 10 aasta kogemust
Soovi korral tasuta konsultatsioon

Kas müüa metsamaad või raieõigust?

Siinkohal tuleks endalt küsida: kas ma näen end oma metsaga tegelemas ka tulevikus? Levinud on väärarusaam, et pärast metsas raiete tegemist ehk maksimaalse kasumi välja raiumist ongi mets majandatud. Tegelikult on Metsaseaduse järgi metsaomanikel kohustus tagada ka raielanki uuenemine. Raie võõrandamisest saadava tuluga kaasnevad seega ka kulud. Maapinna ettevalmistuse ja istutustööde hinnad algavad 700€-st hektari kohta.

Teine oluline mõttekoht on see, kuidas kinnistu saadud on. Omal ajal tagastatud maade esmane müük on tulumaksuvaba, aga raieõiguse võõrandamine on maksustatud 20%-ga. Kinkelepinguga saadud kinnistut müües maksustatakse kogu tulu. Tasub mõelda - kuidas kõige rohkem tulu endale jätta saan?

See, kas kasulikum on metsa müük koos maaga või raieõigusena, sõltub kokkuvõttes omaniku enda plaanidest ja kinnistu praeguse omaniku kätte jõudmise ajaloost.

Metsamaa hinda kujundavad tegurid

Metsa liigiline ja vanuseline koosseis
Kasvava metsa tagavara
Kinnistu suurus
Ligipääs ja asukoht
Kasvukohatüüp ja boniteet
Metsamaterjali sortiment ja kvaliteet
Muud piirangud (sh looduskaitselised)

Miks metsamaad müüa?

Ise majandamine on aeganõudev

Mets vajab asjatundlikku lähenemist ja pidevat hoolt. Selle jaoks, et oma metsa pealt maksimaalset tulu teenida, tuleb sellesse ka investeerida. Kindlasti tuleb kinnistul teostada valgustus-, sanitaar- ja harvendusraiet. Olenevalt kinnistu spetsiifikast võib investeeringuid vajavaid ülesandeid veel olla, näiteks kuivenduskraavide tegemine ja korras hoidmine liigniisketel aladel.

Professionaalselt majandatud metsal on tulevikku

Kinnistut metsamajandamisega tegelevale ettevõttele müües võite kindlad olla, et Teie vara eest kantakse head hoolt ning luuakse pikaajaline plaan metsa kõige tõhusamaks majandamiseks. Kuna iga kinnistu on oma nägu, siis ühtset tegevusplaani pole - vastavalt kinnistu eripäradele, planeeritakse tulevased raietööd ja tagatakse ka uue metsapõlve kasv metsa uuendamise näol. Selleks, et ka tulevastel põlvedel oleks mets suurimaks maavaraks, peame sellesse investeerima täna.

Tulumaksuvabastus kinnistu müügil

Omandireformi käigus tagastatud maade esmakordne müük on tulumaksuvaba, seda ka juhul kui kinnistut on vahepeal edasi pärandatud. Puutume oma töös tihti kokku omanikega, kes müüvad esmalt raieõiguse ning seejärel paari aasta jooksul ka raielanki, kuna ei ole soovi või rahalisi vahendeid metsa uuendada. Nii kaotatakse aga rahaliselt 20%, millega raieõiguse võõrandamine on maksustatud. Seda, kas müüa mets koos maaga või raieõigusena, tuleks kaaluda ja võimalusel ka professionaalidega konsulteerida.

Küps mets enam küpsemaks ei muutu

Levinud on väärarusaam, et mets on 100 aastat püsti püsinud - küll püsib 100 aastat veel. Sellise mõtteviisiga kahjuks kaugele ei purjeta. Raieküpsuse vanused erinevate puuliikide puhul on sätestatud pikkade kogemuste põhjal oma ala asjatundjate poolt ning kirjas ka Metsaseaduses, sest selles vanuses on mets kõige väärtuslikum ja tervem. Raieküpse vanuse möödudes muutub puistu haigustele vastuvõtlikumaks ja enam väärtust ei kasvata. Küps mets vajab majandamist!

Metsamaa ostu-müügitehingu tegemiseks sõlmitakse notari juures kas asjaõiguslik või võlaõiguslik leping. Asjaõigusliku leping on tavapärane ostu-müügi leping - müügisumma tasutakse kohe ning omand antakse üle. Võlaõiguslikku lepingut saab kasutada siis, kui pannakse paika müügi tingimused ja hind, näiteks juhul kui ostja ootab veel mingit osa ostusummast.

Mõlema osapoole jaoks on kõige turvalisem ostu-müügi summade kandmine läbi notari deposiitkonto, mis on sisuliselt tavaline pangakonto, kus notar summat hoiustab ja selle kolme pangapäeva jooksul müüja kontole edastab. Sellisel juhul tasub silmas pidada, et raha peab notari deposiitkontole jõudma enne tehingu toimumist ning raha kandjaks peab olema tehingu osapool - kui raha kannab keegi kolmas isik, peab tema samuti tehingusse kaasa tulema.


Võta meiega ühendust ja edasta meile katastritunnus.

Teostame esmase ülevaatuse olemasolevate andmete alusel.

Võtame ühendust ja paneme paika täpsema plaani.

Meie ekspert käib kinnistul (soovi korral koos Teiega). Lepime kokku hinnas.

Paneme paika aja Teile sobiva notari juures (täpsustame kõik eritingimused ja soovid).

Tehingu sõlmimine notari juures.

Raha laekub müüjale läbi notari deposiitkonto.

Raha laekumise eest vastutab notar.

Kõrgeim ostuhind Eestis – viimaste tehingute näited

HARJUMAA

84 250
EUR

VÕRUMAA

105 000
EUR

JÕGEVAMAA

188 500
EUR