Mis on metsamajanduskava?

 • Metsamajanduskava on metsa takseerkirjeldus, millest tuuakse välja puistu liigiline koosseis, vanus, kõrgus, tagavara ja muud takseertunnused.
 • Metsamajanduskava annab omanikule põhjaliku ülevaate kinnistu seisundist ja seal kasvava puistu seisundist. Sealjuures tuuakse metsamajanduskavas välja kahjustused, mida inventeerimishetkel metsas on nähtud.
 • Kavas määratakse ära soovituslikud tegevused, mis tuleks metsas 10 aasta jooksul ette võtta, et teenida sealt tulu ja käituda seejuures keskkonnateadlikult.

Kes koostab metsamajanduskava?

 • Metsamajanduskava koostajaks on taksaator - kava saab koostada ainult taksaator, kes omab vastavasisulist kutsetunnistust.
 • Tegevusloaga metsakorraldusettevõtete register
 • Oma töös kasutab ta topograafilist materjali ja metsainventeerimise töövahendeid(kõrgusmõõtjat, juurdekasvupuuri, talmeetrit, relaskoopi jt).

Kas mul peab olema metsamajanduskava?

 • Eraisikust metsaomanikul peab olema seadusandluse kohaselt metsamajanduskava, kui tema on kinnistu on suurem kui 5 ha ja tal on plaanis ette võtta raietööd.
 • Juriidilisel isikul peab olema metsamajanduskava alates 2 ha suurusest kinnistust

Miks tellida metsamajanduskava?

 • Metsamajanduskava annab Teile selge ülevaate sellest, mis Teie kinnistul kasvab, mis on selle väärtus ja mis on mõistlik oma kinnistuga peale hakata.
 • Värskete takseerandmete alusel on võimalik panna paika parim majandusplaan just vastavalt Teie kinnistule.
 • Oma vara seisukorraga tuleb kursis olla ja parim viis selleks on omada adekvaatset metsamajanduskava.

Metsamajanduskava kalkulaator

Katastritunnus

Sisesta enda katastritunnus

Metsamaa andmed

Saa teada metsamajandamiskava hind

Võta ühendust

Sinuga võetakse ühendust

Sisesta katastritunnus

Oma metsa katastritunnuse leiad: kiirpäringuga maakatastrist

Kui soovite teha päringut mitme katastritunnuse kohta, siis eraldage need komaga.

Teie metsamaa andmed maaameti andmete põhjal

Teie metsamajandamiskava hind on:

Võta meiega ühendust

  Täname kava tellimuse eest! Sinuga võetakse ühendust hiljemalt ühe tööpäeva jooksul.