Vanliga frågor

Försäljning av växande skog - vilka är möjligheterna att sälja rätten att skära ner? 

För regenerativa sticklingar är den vanligaste metoden att ingå avtalet om alienering av rätten att skära trä. För att ingå ett kontrakt för denna fastighet måste ha en giltig skogsplan och godkänd av miljöavdelningen biljett för skärning, vilket indikerar i vilken del av skogen, i vilken utsträckning och vilken typ av skärning som är nödvändig för att producera.

Villkorad alienation av rätten till avverkning är till exempel när skogsförvaltningsplanen fortfarande väntar på godkännande, och parterna har redan kommit överens om avverkning. Det är viktigt att komma ihåg att i bilagan till kontraktet bör ges en plan för loggning och dess volym.

Dessa kontrakt kan ingås mellan parterna utan notarie och undertecknas digitalt. Vid handskriven underskrift måste även kopior av båda parternas identitetshandlingar göras.

Som av en notarie transaktion vid försäljning av rätten till avverkning används för att fastställa äganderätten till användningen, vilket i huvudsak innebär överlämnande av sin skogsmark för uthyrning för skogsbruk. Ägande av användning är lämpligt när du vill överföra rätten till skogsförvaltning under lång tid, till exempel vid kronologisk avverkning eller vid beställning av en omfattande tjänst. En omfattande tjänst beställs när skogens ägare, förutom försäljningen, vill att någon ska ta på sig, till exempel i flera år de uppgifter som är förknippade med förnyelse, odling och skydd av skogen samt med vård av marken.

Ska skogen säljas tillsammans med marken eller bara rätten att skära ner?
Åtgärder relaterade till arv
Upprätta ett avtal om donation eller överföring genom arv?
Försäljning av skogsmark
Försäljning av jordbruksmark
Försäljning av avverkningsrätter
Vad händer efter loggning?
När det krävs skövling?
Varför göra avverkning gallring?
Försäljning av jordbruksmark med ett giltigt hyresavtal
Leasing av jordbruksmark
Sälja den perfekta insatsen
Vad är användningsordningen?
Försäljning av gårdar och stugor
Skogsmark prisbildningen
Prisbildning för jordbruksmark
Varför ringer du mig med ett köperbjudande?
Vad händer med fastigheten efter försäljningen?
 Säkerhet för försäljningstransaktioner
Vad är ett depåkonto? 
Var att sluta deal?
Hur snabbt kan du utfärda transaktion?
 Vem bär kostnaden för transaktion?
Inkomstskatt på försäljning av skogsmark och jordbruksmark 
Inkomstskatt vid försäljning av avverkningsrätten
Vad är skillnaden mellan delat ägande och gemensamt ägande?
 Försäljning av delad egendom?
Kan jag sälja en fastighet med en inteckning?
Fördelar med förvärv före auktion
Prisökning på jordbruksmark i framtiden
Skillnaden mellan permanent betesmark och åkermark

Hittade inte svaret på din fråga?

Skriv din fråga här och få ett svar