Maaomanike konsulteerimine!

Eesti Maavara OÜ pakub kõrgetasemelist konsultatsiooni metsa- ja põllumaa omanikele. Meie jaoks on oluline, et maaomanikel oleks teadmised, kuidas kinnistu enda jaoks kõige paremini tööle panna või kuidas selle müügilt teenida maksimaalne tulu. Suheldes oma klientidega näeme liiga tihti olukordi, kus kinnistu on kümme aastat kasutuses olnud vorstilati või koti kartuli eest. Kuna iga kinnistu on oma nägu, siis on lahendused erinevad. 


Miks tulla konsultatsioonile, kui oled metsamaa omanik?

 • Kui tahate informatsiooni oma kinnistu kohta(mis tööd oleks vaja teostada, milline on hetkeolukord jne)
 • Kui te pole kindel, et kas müüa kinnistut või raieõigust
 • Kui soovite teada, kuidas oma metsa pealt teenida maksimaalset tulu?
 • Kui soovite infot metsa istutamise kohta
 • Kui soovite metsamajanduslikku nõu

Miks tulla konsultatsioonile, kui oled põllumaa omanik?

 • Kui Teil on probleeme rentnikuga
 • Kui soovite teada, kuidas oma kinnistu pealt maksimaalset tulu teenida
 • Kui soovite teada, milline on õiglane rendihind ja millised on head rentnikud
 • Kui soovite müüa mõttelist osa kinnistust aga ei tea milline on protsess
 • Kui soovite maa müügi pealt teenida maksimaalse tulu

Konsultatsiooni käigus selgitame välja:

 • Mis on kinnistu tulevikupotentsiaal
 • Kuidas panna kinnistu enda jaoks tööle
 • Milline on parim võimalik kasutusviis
 • Millised on omaniku soovid seoses kinnistuga
 • Milline on parim võimalik plaan seoses just Teie kinnistuga

Registreeru konsultatsioonile

  Enne lõunatPärast lõunat