Raieõiguse ost ja müük üle Eesti!

Eesti Maavara OÜ ostab raieõiguseid üle Eesti eesmärgiga neid jätkusuutlikult ja tõhusalt majandada. See tagab ilusa, terve ja kvaliteetse metsataristu ka tulevastele põlvedele – mis ongi meie missioon.

Meie suurimaks konkurentsieeliseks raieõiguste puhul on see, et teostame töid raieõigusi komplekteerides. Seetõttu saame kõigi Eesti piirkondades olenemata kinnistu suurusest ja mahust pakkuda konkurentsivõimelist hinda. See on kasulik ka maaomanikule, sest mida suuremat mahtu korraga müüa, seda kõrgemat hinda saab küsida. Meie koostööpartnerite hulgas on enamik Eesti tuntuimad metsandusettevõtted. Tänu komplekteerimsiele saame tagada väga kõrge kvaliteedi ja võtame alati tehtud tööde eest täieliku vastutuse.

Raieõiguse ost järgmistes maakondades

 • Harjumaa
 • Ida-Virumaa
 • Jõgevamaa
 • Järvamaa
 • Lääne-Virumaa
 • Põlvamaa
 • Pärnumaa
 • Raplamaa
 • Tartumaa
 • Valgamaa
 • Viljandimaa
 • Võrumaa
 • Läänemaa (Vormsi saarel ainult ost)
 • Saaremaa
 • Hiiumaa
Üle 5000 rahuloleva kliendi
Üle 10 aasta kogemust
Soovi korral tasuta konsultatsioon

Kas müüa raieõigust või metsamaad?

Siinkohal tuleks endalt küsida: kas ma näen end oma metsaga tegelemas ka tulevikus? Levinud on väärarusaam, et pärast metsas raiete tegemist ehk maksimaalse kasumi välja raiumist ongi mets majandatud. Tegelikult on Metsaseaduse järgi metsaomanikel kohustus tagada ka raielanki uuenemine. Raie võõrandamisest saadava tuluga kaasnevad seega ka kulud. Maapinna ettevalmistuse ja istutustööde hinnad algavad 700€-st hektari kohta.

Teine oluline mõttekoht on see, kuidas kinnistu saadud on. Omal ajal tagastatud maade esmane müük on tulumaksuvaba, aga raieõiguse võõrandamine on maksustatud 20%-ga. Kinkelepinguga saadud kinnistut müües maksustatakse kogu tulu. Tasub mõelda – kuidas kõige rohkem tulu endale jätta saan?

See, kas kasulikum on metsa müük koos maaga või raieõigusena, sõltub kokkuvõttes omaniku enda plaanidest ja kinnistu praeguse omaniku kätte jõudmise ajaloost.

Raieõiguse hinda kujundavad tegurid:

Raiemaht tihumeetrites
Ligipääs ja asukoht
Kasvukohatüüp ja boniteet
Metsamaterjali sortiment ja kvaliteet
Väljaveo pikkus ja keerukus
Langi kaugus saekaatrist
Muud piirangud

Miks teha raieõiguse müük?

Küps mets enam küpsemaks ei muutu

Levinud on väärarusaam, et mets on 100 aastat püsti püsinud – küll püsib 100 aastat veel. Sellise mõtteviisiga kahjuks kaugele ei purjeta. Raieküpsuse vanused erinevate puuliikide puhul on sätestatud pikkade kogemuste põhjal oma ala asjatundjate poolt ning kirjas ka Metsaseaduses, sest selles vanuses on mets kõige väärtuslikum ja tervem. Raieküpse vanuse möödudes muutub puistu haigustele vastuvõtlikumaks ja enam väärtust ei kasvata. Küps mets vajab majandamist!

Professionaalselt majandatud metsal on tulevikku

Metsamajandamine on keerukas ja teadmatusega võib teha enda kinnistule kasu asemel kahju. Usaldades raietööd metsamajandamisega tegelevale ettevõttele võite kindlad olla, et Teie vara eest kantakse head hoolt ning luuakse soodne pinnas ka tulevikumetsa tarbeks. Kuna iga kinnistu on oma nägu, siis ühtset tegevusplaani pole – vastavalt kinnistu eripäradele planeeritakse tulevased raietööd ja räägitakse omanikuga läbi ka uue metsapõlve rajamise plaan. Selleks, et ka tulevastel põlvedel oleks mets suurimaks maavaraks, peame sellesse investeerima täna.

Täiskomplekt teenus

Tehes koostööd Eesti Maavara OÜ-ga saame Teile pakkuda täiskomplekt teenust raietöödest kuni uue metsapõlve rajamiseni. Kui soovite, et Teie kinnistul kasvataks oma väärtust ka tulevikus on mõistlik tagada ka metsauuenemine.


Võta meiega ühendust ja edasta meile katastritunnus.

Teostame esmase ülevaatuse olemasolevate andmete alusel.

Võtame ühendust ja paneme paika täpsema plaani.

Meie ekspert käib kinnistul (soovi korral koos Teiega). Lepime kokku hinnas.

Sõlmime kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu.

Raha laekub teie kontole.

Paneme paika aja Teile sobiva notari juures (täpsustame kõik eritingimused ja soovid).

Vastutaja Eesti Maavara - Kõigi lepingu tingimuste ja raie kvaliteedi eest vastutab Eesti Maavara OÜ.

Kõrgeim ostuhind Eestis – viimaste tehingute näited

PÕLVAMAA

98 900
EUR

RAPLAMAA

51 000
EUR

PÄRNUMAA

74 000
EUR