I kvartalis maksis haritava maa hektar 3500 eurot

Maa-ameti andmetel tehti 2020. aasta I kvartalis haritava maaga 271 ostu-müügitehingut, mida oli 5% enam kui aasta varem samal ajal. Tehingute koguväärtus oli 8,4 miljonit eurot ning käive vähenes eelmise aasta I kvartaliga võrreldes 0,8 miljoni euro võrra. Hektari mediaanhind oli kõrgem kui eelmise aasta alguses.

  1. aasta l kvartalis tehti haritava maaga enim tehinguid Pärnu ja Lääne-Viru maakonnas (vastavalt 40 ja 30 tehingut). Üle 20 tehingu tehti Tartu, Harju, Rapla ja Järva maakonnas. Kõige vähem ehk alla kümne tehingu oli haritava maaga Hiiu, Valga ja Võru maakonnas. Tehingute koguväärtus oli kõrgeim Lääne-Viru (1,2 miljonit eurot), Tartu ja Pärnu maakonnas (kummaski 1,1 miljonit eurot).

Haritava maa hektari mediaanhind on aastate jooksul märkimisväärselt kasvanud ning 2020. aasta I kvartalis oli selleks 3500 eurot, mis oli omakorda 2019. aasta sama kvartaliga võrreldes 345 euro võrra kõrgem. Maakondade võrdluses oli haritava maa hind kõrgeim Jõgeva, Tartu ja Põlva maakonnas, kus hektari mediaanhind oli üle 4000 euro. Haritav maa oli odavaim Saare, Lääne, Pärnu ja Ida-Viru maakonnas, kus hektari mediaanhind jäi alla 3000 euro. Siinkohal tasub meeles pidada, et kvartali ostu-müügitehingute arv on maakonniti võrdlemisi väike, mistõttu võivad maakondade mediaanväärtused olla mõjutatud üksikutest tehingutest. Hiiu maakonnas on tehtud 2 tehingut, mistõttu ei ole kaardil esitatud selle maakonna hektari mediaanhinda.

Maa mediaanhind.  Foto: Maa-amet

Artikkel on avaldatud Äripäevas

Riik annab rendile ligi sada põllumaaüksust. Oksjonid juba käivad

Maa-ameti uues oksjonikeskkonnas riigimaaoksjon.ee on praegu käimas 96 põllumajandusmaa rendile andmise oksjonit ja 120 kinnisasja müügioksjonit.

Maa-amet annab enampakkumise teel rendile riigile kuuluvat põllumaad ning müüb riigile mittevajalikku maad. Rendile antakse ja müüakse kinnisasju kõikjal üle Eesti. Esimestel uues keskkonnas korraldatud oksjonitel on pakkumiste esitamise tähtaeg juba 12. mail. Maikuu jooksul kuulutab Maa-amet välja veel ligi 200 kinnisasja müügioksjonit.

Tänavu suve lõpus ja sügisel on tulemas veel 300-400 kinnisasja rendioksjonit ja ligi 600 kinnisasja müügioksjonit.
Oksjonitest saavad osa võtta kõik riigimaa ostmisest või rentimisest huvitatud isikud.

Sel kevadel kolisid riigimaa oksjonid elektroonilisse keskkonda riigimaaoksjon.ee, mis valmis Maa-ameti ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse koostöös. Keskkond on loodud selliselt, et seda on mugav kasutada nii arvutiga kui ka nutitelefonis, piisab vaid toimivast internetiühendusest.

Kui oksjon maa müümiseks või rendile andmiseks välja kuulutatud, siis saab maa soovija oksjonikeskkonda sisse logida, soovitud maaüksuse oksjonile registreeruda, tagatisraha tasuda ja kohe ka pakkumisi esitada. Oksjonikeskkonda sisse logimine toimub ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga. Tagatisraha saab tasuda otse oksjonikeskkonnast pangalinkide abil.

Sarnaselt kirjaliku oksjoniga saab pakkumisi teha nii enda nimel, ettevõtte nimel, kui teise isiku eest volituse alusel.

Olles end oksjonile registreerunud ja tasunud tagatisraha, saab pakkumisi esitada piiramatu arv kordi. Keskkond saadab osalejale teavituse, kui tema poolt esitatud pakkumine mõne maatüki kohta on teise pakkuja poolt üle pakutud.

Elektroonilisel oksjonil on võimalik teisi pakkujaid „üle pakkuda“ nii palju kordi, kui selleks soovi on ja rahalised võimalused lubavad. Oksjoni avaldamisest kuni pakkumiste esitamise tähtaja lõpuni on reaalajas avalikult kõigile näha maaüksuse hetkehind, pakkujate arv ja kui palju aega on jäänud oksjoni lõpuni.

Lisaks on oksjonikeskkonnas loodud võimalus igaühel tellida oma e-postile oksjoni välja kuulutamise teavitusi. Selleks tuleb huvi pakkuva riigimaa katastriüksuse tunnus sisestada oksjonikeskkonnas vastavas vaates ning juhul, kui selle katastriüksuse osas kuulutatakse välja elektrooniline oksjon maa müümiseks või rentimiseks, siis edastab oksjonikeskkond soovijale automaatse teavituse.

Artikkel on avaldatud Maalehes

MESi konsulendid juhendavad e-PRIA keskkonnas pindalatoetuste taotlejaid

PRIA pindalatoetuste taotluste vastuvõtt kestab 21.maini. Kui taotlust ei ole sel perioodil võimalik esitada, siis hilinenud taotlusi võetakse vastu kuni 15. juunini 2020. Kuni 15. juunini saab juba esitatud taotlusel andmeid vajaduse korral muuta, parandada või täiendada. Taotlust saab esitada vaid elektrooniliselt e-PRIA portaali kaudu.

MES nõuandeteenistuse konsulendid juhendavad e-PRIA keskkonnas toetuste taotlejaid pea kõigis Eesti maakondades. Juhendajateks on kogenud põllu- ja maamajanduse kutsetunnistusega konsulendid ning neilt saab abi erinevates küsimustes, seal hulgas kliendiks registreerimisel, põldude elektroonilisele kaardile joonistamisel ja põllumassiivide piiride muutmisel.

„Seoses koroonaviiruse jätkuva levikuga soovitame sel aastal juhendamine võimaluse korral planeerida nii, et suurema osa juhendamisest saaks läbi viia elektrooniliste kanalite kaudu – kas siis suheldes konsulendiga interneti või telefoni teel. Kui on siiski vajadus konsulendi juurde kohapeale tulla, siis palume rangelt kinni pidada ohutusnõuetest ning kanda kaitsemaski,“ märkis MES nõuandeteenistuse juht Leho Verk ning lisas, et konsulendid juhendavad ainult eelregistreerimise alusel, seega palume juhendamise aeg varakult broneerida.

Tasuta juhendamist on võimalik saada põllumajandusega tegeleval füüsilisel isikul või eraõiguslikul juriidilisel isikul, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha maatulundusmaad ning on registreeritud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris.

Rohkem infot pindalatoetuste taotluste nõustamise kohta ja konsulentide kontaktid leiab MES nõuandeteenistuse kodulehelt.

Kuidas saada e-PRIA juhendamist?

► Otsi juhendaja kontakt allolevalt aadressilt ja broneeri aeg SIIN.

► Võimaluse korral kasutage juhendamise läbiviimiseks elektroonilisi vahendeid. Kui lähete siiski konsulendi juurde juhendamispaika kohapeale, siis tuleb mõlemapoolselt rangelt jälgida ohutusnõudeid, sh kanda kaitsemaski.

► Juhendamisele kohapeale minnes võta kaasa kehtiv ID-kaart ja selle paroolid või mobiili-ID paroolid, abiks on ka maade katastritunnused.

► Esita taotlus läbi e-PRIA.

e-PRIA tugiteenust rahastatakse Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 vahenditest ja see on kuni 2 tunni ulatusel ülalpool toodud tingimustele vastavale taotlejale tasuta. Tugiteenuse osutamist korraldab MES nõuandeteenistus.

Artikkel on avaldatud Äripäevas

Haritava maa hind püsis mullu kasvutrendis

Maa-ameti andmetel tehti 2019. aastal haritava maaga 1276 ostu-müügitehingut, mis oli 18% enam kui aasta varem. Tehingute koguväärtus oli 58,3 miljonit eurot ja käive suurenes 2018. aastaga võrreldes ligi 22 miljoni euro võrra. Haritava maa hektari mediaanhind on viimasel viiel aastal püsinud kasvutrendis.

Viimasel aastal on kasvanud riigi poolt müüdava haritava maa hulk, eraisikute osatähtsus müüjate hulgas on kõikuv, aga langeva trendiga ning juriidiliste isikute osatähtsus oli 2019. aastal müüjate hulgas läbi aastate kõrgeim. Ostjatest moodustavad enamiku juriidilised isikud, järgnevad eraisikud ning marginaalne arv on välismaa kodanikke.

2019. aastal tehti haritava maaga tavapärasest enam tehinguid Harju maakonnas (185 tehingut), kus haritava maaga tehtavate tehingute aktiivsus on tavaliselt teiste piirkondadega võrreldes madalam. Tehingute arvu põhjal järgnesid Tartu maakond, Pärnu maakond, Rapla maakond ning viiendal kohal oli Lääne-Viru maakond. Kõige vähem tehti haritava maaga tehinguid Hiiu ja Ida-Viru maakonnas. Tehingute koguväärtus oli kõrgeim Harju ja Tartu maakonnas, vastavalt 14,4 ja 9,7 miljonit eurot.

Seisuga 31.12.2019 oli Eestis maakatastri statistika põhjal haritava maa pindala 1 049 228 hektarit ning loodusliku rohumaa pindala 240 641 hektarit. Katastrisse kantud andmete põhjal on nii haritava maa kui ka loodusliku rohumaa kõlviku pindala mõnevõrra kasvanud, vastavalt 2891 ja 2526 hektarit.

Haritava maa hektari mediaanhind oli 2019. aastal 3289 eurot, mis oli 2018. aastaga võrreldes 8% kõrgem. Viie aasta taguse ajaga võrreldes püsib põllumaa hektari mediaanhind ligi kolmandiku võrra kõrgemal. Vaatamata tehinguaktiivsuse ja koguväärtuse kasvule Põhja- ja Lääne-Eestis piirkonnas (Harju, Lääne, Pärnu, Rapla maakond), püsib haritava maa hinnatase kõrgeim tavapärastes maakondades (Põlva, Jõgeva, Järva, Lääne-Viru, Tartu). Maakonniti oli haritava maa hind kõrgeim Põlva, Jõgeva ja Lääne-Viru maakonnas, kui hektari mediaanhind oli üle 3800 euro. Mediaanhind oli madalaim Lääne-Eesti saartel, Saare maakonnas 2488 eurot hektar ning Hiiu maakonnas 2503 eurot hektar.


Haritava maa mediaanhind 2019. aastal.  Foto: Maa-amet

Loe pikemat ülevaadet SIIT.

Artikkel on avaldatud Äripäevas

Põllumaa hind selgub paljude asjaolude koosmõjust

„Põllumaa väärtuse säilitamist ning väärtuse tõstmist ei saa vaadata kitsalt, vaid peaks mõistma tervikuna,“ ütleb AS LandCredit kinnistute hindaja Mihkel Rünkaru.

Rünkaru sõnul on põllumaa väärtuse hindamisel esmaseks tingimuseks juurdepääs kinnistule. „Kui kinnistule on võimalik pääseda avaliku või eratee kaudu, näiteks teeomaniku kirjaliku loaga või juba varasemalt kehtestatud servituudiga, siis võib öelda, et see esmane tingimus on täidetud,“ lausus Rünkaru.

Hindamisel vaadatakse ka seda, kas liigniisketel aladel on rajatud või taastatud kuivenduskraave ja drenaaže ning kas neid on hooldatud. Suure eelise annab see, kui kinnistut on võimalik masinatega terviklikult majandada ja põllumees saab toimetada nii, et ei pea vahepeal kinnistult lahkuma, näiteks vilja või kariloomade kasvatamisel või rohumaadel silo ja heina tegemisel.

Soovid teada oma põllumaa väärtust? Saada meile päring!

Põllumaa hind

Vajadusel rentnik peale

„Vastupidise mõjuga on see, kui piirkonnas ei ole põllumajanduses tegutsejaid, ehk maaomanik ise ei tooda ja rentnike ka ei ole ning põld jääb sööti. Kui põllumaa majandamisega ise ei tegeleta võiks selle välja rentida, et kinnistu oleks kasutuses. Nii on võimalik teenida renditulu ning kinnistu ei kasva sööti ehk ajas väärtus ei kahane vaid pigem säilib ning kasvab,“ selgitas hindaja.

Finants- ja maamajanduse konsulent Olavy Sülla sõnul tuleb põllumaa rendile andmisel jälgida, et rentnik heaperemehelikult põllumaad kasutaks. „Tõsi küll enamus põllumehi oskab väärtustada põllumaa tähtsust ja nad on väga hästi aru saanud, et põllumaa on tootmiseks väga vajalik, piiratud tootmisvahend,“ rääkis Sülla.

Pigem tekkib erinevus selles, kas majandatakse oma või renipindasid, sest paljud tootmisvahendid on renditud. „Kui enda omandi osas on Eesti põllumees väga teadlik maa väärtusest, siis rendipindade osas on kindlasti ka neid kasutajaid, kes vaatavad vaid kuidas võimalikult väikese kuluga võimalikult palju raha teenida,“ hoiatas Sülla. Tema sõnul kohtab rendilepingutes harva punkti, mis sõnastab selgepiiriliselt millises seisukorras on rendile antav kinnistu ja millises seisukorras peab see rendiaja möödumisel olema.

Teadlik tegutsemine

Tihti on inimestel raske mõista madalat hinda maadel, mida ei majandata. Need kinnistud on sageli võsastunud, kraavid amortiseerunud ja kinnistul kasvab valdavalt paju- ning remmelgavõsa või mätastarna, rahvakeeli poku mättaid või on kinnistud põlvini vesised, näiteks luhaalad ja sooäärsed maatükid.

„Õnneks lühiajaline tegevusetus ei langeta hinda, kuid pikaajaline tegevusetus kinnistul langetab tõepoolest hinda,“ kinnitas Rünkaru. Kraavide kinnikasvamine puudega ning liigniiskuse taas tekkimine vähendab väärtust. Raskesti ligipääsetavad kinnistud vajaksid ligipääsu loomist või siis amortiseerunud ning kinni kasvanud teede renoveerimist. Võsastunud ala saab puhastada ning võimalusel ka hakkesse suunata. Kuid luha ning sooaladega on keeruline majandada ning see vajab teadliku pingutust.

„Samuti võib esineda pettumust äärealade majandajatel. Ei saa öelda, et seal puudub konkurents. Kuid piirkonnas on võrreldes teiste valdadega põllumajandus tegevus madalam. Tööjõudu samuti vähem. Ehk, kui peaks tekkima kinnistute realiseerimise vajadus, siis kahjuks võib eeldada, et võimalik huviliste ring, kes sooviksid müügile tulnud objekti omastada on väiksem,“ rääkis Rünkaru probleemidest.

Pigem tuleb tema sõnul leppida tõsiasjaga ning mõelda kuidas ka sellistes tingimustest saaks efektiivselt maad kasutada. Näiteks saab liigniiskeid alasid võimaluste piires kuivendada, kui see on aga liiga tülikas, siis võiks mõelda muudele väljunditele näiteks lihaveiste kasvatamisele. „Vajadusel tuleks konsulteerida konsulentidega, kes oskavad anda nõu, kuidas oleks mõistlikum käituda. Jah, kindlasti saab tõsta maa väärtust, kuid siin peab olema ise samuti leidlik ning otsima sobivat väljundit, mis oleks sobilik maa omanikule ning selle majandajale,“ kinnitas Rünkaru.

Suurem pilt

Rünkaru hinnangult tuleb põllumaa väärtuse säilitamisel ja tõstmisel tegevusi vaadelda pikema perspektiiviga – mida kaugemale tulevikku põllumees oma sihid seab, seda parem. Sama moodi on vajalik teada möödunud viie kuni kümne aasta kultuuridest, mida on kasvatatud ja nende saagikusest ning kasuks tulevad möödunud perioodide ilmastikuandmed.

„Vähetähtis ei ole ka teadmine milliseid kultuure saab antud põllumaal kasvatada. Ehk millises järjestikus kultuure vahetada ning mille kasvatamist mullastik võimaldab. Kuidas ajas mullastiku näitajad muutuvad pärast erinevaid kultuure. Ehk kuidas hoida mullastiku huumuse bilanssi positiivsena (mikroorganismide e. toitainete rikkana), mitte kahanevalt,“ selgitas Rünkaru.

Alles siis on nende teadmiste põhjal võimalik teha tulevasi planeeringuid, mis hoiavad ning kindlasti tõstavad maa väärtust. Lisaks on ajas muutuv tehnoloogia, sest selle areng on pidurdamatu – muutes lihtsamaks külviprotsessi, vahepealset väetamist ning koristamist.

„Siia juurde tuleks lisada millisel moel on maailmaturul muutunud saagi hinnad, ehk tasuvus. Möödunud suvel oli teravili rekord saagiga, kuid maailmaturul oli lagi vastas ning hind tuli madalamale. Võitsid need, kes olid enne müüki fikseerinud müügihinna kõrgemale,“ lausus Rünkaru. „Põllumaa väärtuse säilitamist ning väärtuse tõstmist ei saa vaadata kitsalt vaid peaks mõistma tervikuna. Minu silmis on suurimaks eeskujuks mahetootjad. Ma näen, et neilt on kogu ühiskonnal väga palju õppida. Kindlasti on siin tõepõhjaga vastuväiteid, kuid minu arvamus on momendil selline.“

Soovid teada oma põllumaa väärtust? Saada meile päring!

Põllumaa hind

Artikkel on avaldatud Äripäevas

PRIA kinnitas otsetoetuste ja üleminekutoetuste ühikumäärad

Eile kinnitas PRIA viie tänavu makstava otsetoetuse ja kahe üleminekutoetuse ühikumäärad. Otsetoetuste jaoks on tänavu eelarves 144 miljonit eurot.

Käesoleval aastal laekus PRIAle piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi 967 loomapidajalt ning pindala-otsetoetuste taotlusi 14 262 maaharijalt. Otsetoetused on märkimisväärne osa PRIA vahendatavatest toetustest, nende maht moodustab rohkem kui kolmandiku terve aasta jooksul makstavatest summadest. Tänavune otsetoetuste eelarve on eelmise aasta omast 10 miljonit eurot suurem. Kõige enam kasvas käesoleval aastal ühtse pindalatoetuse ühikumäär, mis on ligi 7 eurot hektari kohta suurem kui eelmisel aastal. Otsused koostab PRIA hiljemalt 10. detsembriks ja kõik toetused maksab PRIA välja pärast otsuse kinnitamist paari nädala jooksul.

Ühikumäärad arvestas PRIA välja lähtudes taotletud ühikute hulgast, läbiviidud kontrollide tulemustest ja toetusteks eraldatud eelarvetest.

Kinnitatud ühikumäärad on 2019. aastal järgnevad:

Ühtne pindalatoetus – 97,57 eurot/ha

Kliimat ja keskkonda säästvate tavade toetus (rohestamine) – 44,99 eurot/ha

Noore põllumajandustootja toetus – 48,78 eurot/ha

Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus – 277,51 eurot/ha

Piimalehma kasvatamise otsetoetus – 224,75 eurot/loom

Samuti kinnitas PRIA kahe üleminekutoetuse ühikumäärad, mille jaoks on eelarves 4,5 miljonit eurot:

Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus – 7,30 eurot/ühiku kohta

Heinaseemne üleminekutoetus – 11,32 eurot/ühiku kohta

Kõiki otsetoetusi rahastab Euroopa Liit ja üleminekutoetused tulevad Eesti riigieelarvest.

PRIA palub klientidel arvestada, et iga liiki toetus laekub eraldi maksena ning raha võib arvelduskontole jõuda mitmel kuupäeval. Kliendini jõuab lõplik summa – määratud toetustest on juba tehtud vajalikud vähendused ja tasaarveldused ning füüsiliste isikute toetustelt on kinni peetud tulumaks.

Andmeid enda toetuse laekumise kohta saab taotleja vaadata e-PRIA teenuses „Maksed ja võlgnevused“ niipea, kui PRIA on tema maksekorralduse kinnitanud.

Artikkel on avaldatud Äripäevas

Aasta lõpuks prognoositakse põllumajanduses häid tulemusi

Piimatootmises ja teraviljakasvatuses on olnud edukas poolaasta, selgub Maaeluministeeriumis valminud põllumajandus- ja kalandussektori ning toiduainetööstuse 2019. aasta esimese poolaasta ülevaatest.

Piima toodeti esimese poolaastaga 412 000 tonni, mis ületab eelmise aasta kogust 3% ja on viimase viie aasta poolaasta vaates suurim piimatoodang. Lihatöötlemisettevõtetele müüdud liha kogus kasvas eelmise poolaastaga võrreldes 3% – sealiha saadi 17% enam kui eelmisel aastal.

Teravilja kasvatatakse eelmise aastaga võrreldes 4% enam ning rapsi ja rüpsi sama palju kui eelmisel aastal. Kasvupindades suuri muutusi ei ole, kuid soodsatest ilmastikutingimustest tulenevalt prognoositakse selleks aastaks teravilja rekordsaaki. Kartuli kasvupind jäi samuti eelmise aasta tasemele, kuid varasemast oodatakse oluliselt suuremat saaki. Kaunvilja kasvupind on viimastel aastatel hakanud vähenema, olles 2019. aastal 8% väiksem kui mullu.

Toiduainetööstusele oli 2019. aasta esimene pool majanduslikult edukas. Toodangut toodeti u 800 miljoni euro väärtuses, millest kolmandik eksporditi. Müügitulu oli 1,01 miljardit eurot ning kasvu panustasid kõige enam pagari- ja muude toiduainete ning loomasöödatööstus.

2019. aasta esimest poolaastat iseloomustab viimase viie aasta rekordiline ekspordi- ja impordikäive‒ eksport kasvas aastases võrdluses 9% ning import 6%.

Väliskaubandus I poolaastal.  Foto: Maaeluministeerium

„Maaeluministeerium on teinud palju jõupingutusi selleks, et avada Eesti ettevõtetele uusi turge ning edendada kaubavahetust. Eesti päritolu põllumajandussaadusi ja toidukaupu veeti esimesel poolaastal välja 437 miljoni euro väärtuses, mida oli 9% enam kui eelmisel aastal samal perioodil,“ lausus maaeluminister Mart Järvik tunnustavalt.

Põllumajandusettevõtete 2019. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 319 ja kogukulud 390 miljonit eurot. Esimese poolaasta arvestuses suurenesid põllumajandusettevõtete tegevus- ja tööjõukulud ligi 8 protsendi võrra enam kui müügitulu. Samas kalapüügi ja vesiviljelusega tegelevad ettevõtted suurendasid nimetatud perioodil oma müügitulu peaaegu viiendiku võrra ning kahekordistasid kogukasumi, teenides 40 miljonit eurot tulu. See on 18% enam kui eelmine aasta samal ajal.

Artikkel on avaldatud Äripäevas

Tulekul on kõrgem maamaks. Kuidas vältida ähvardavat maksuhüpet?

Valitsusliit on kokku leppinud: järgmisel aastal peaks Eestis läbi viima maa korralise hindamise, et ühes sellega saada uued alused maamaksu arvestamisele. Mida see maaomanikule kaasa toob?

Üks eesmärk on, et maamaksu kehtestamisel lähtutaks n-ö õigluse printsiibist, millest omakorda võib välja lugeda, et ennekõike ootab maamaksu tõus ees Tallinnas, Harjumaal ja teiste tõmbekeskuste lähistel asuvate maatükkide omanikke, kuna neis kohtades on maa väärtus märksa kõrgem kui kusagil ääremaal. Praegused maa maksustamise hinnad ei arvesta eriti tegeliku turuväärtuse ja asukohaga, mistõttu pealinnas magusas kohas paiknevate kinnistute omanikud maksavad suhteliselt sama suurt maamaksu, kui tuleb maksta mõnes maakohas. Küpsemas on plaan selline n-ö kingitus madala maamaksu näol kaotada ning määrata igale maatükile maks, mis arvestab ka tegeliku maa turuväärtusega.

Tegelikult olime kolm aastat tagasi sarnases olukorras, kui keskkonnaministeerium oli juba sõnastanud maa hindamise seaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse. Toona ei jagunud poliitikutel otsustuskindlust, sest peljati just maamaksu tõusu – ei leitud töötavat hooba, millega maa väärtuse kiirest tõusust tingitud maamaksu tõusu tasandada.

Nüüd on valitsus võtnud sihiks see hindamine ikkagi läbi viia. Kui aasta alguses sellekohane otsus langetatakse, siis maa-amet on lubanud hindamise tulemused kätte saada 2021. aasta lõpuks. Seega võivad maamaksu arvutamise põhimõtted muutuda 2022. aastast.

Muu hulgas on vaja määratleda katastriüksuste hindamise läbiviimise kord. 2016. aastal leiti, et see võiks toimuda igal neljandal aastal pärast eelmist hindamist. Ka praegu soovib maa-amet oma tegevustes lähtuda eeldusest, et hindamine toimub regulaarselt ning et selle käigus ei leita mitte maa maksustamise hinda, vaid katastriüksuse väärtust.

“Maa-amet korraldab hindamise ja andmete avalikustamise, ent kuidas neid andmeid maksustamiseks kasutatakse, ei ole enam meie otsustada,” nendib maa-ameti peadirektori asetäitja Triinu Rennu.

Üks on selge – viimati 2001. aastal korraldatud maade hindamise andmed ei kajasta enam tegelikkust. Maade väärtus on selle ajaga üldiselt kõvasti tõusnud ning see, et hindamist ei ole pika aja jooksul läbi viidud, mõjutab ka omavalitsuste tulubaasi.OECD hinnangul peaks Eesti koguma rohkem eelarvevahendeid kinnisvaramaksust, kaotama selleks maksuvabastused ja võtma maksu aluseks kinnisvara turuhinna.

Kinnisvaraspetsialistid on valdavalt siiski seda meelt, et tehtagu süsteem ümber kuidas tahes, lõpuks tähendab see igal juhul maamaksu tõusu. Ennekõike kohtades, kus varem laius näiteks võsastunud tühermaa, aga nüüd seisavad uhked paarismajad. Aga mitte ainult – sisuliselt tabaks hinnatõus kõiki Eesti piirkondi.

Maa-ametis ollakse seisukohal, et pärast sellist hindamist saab iga maaomanik pildi oma maa tegelikust väärtusest selgemaks. Asi on selles, et piirkondades, kus kinnisvaraarendus aktiivne, on maa turuväärtus viimase ligemale paarikümne aastaga mitmeid kordi kerkinud. Teiseks kergitas maa turuhinda Eesti liitumine Euroopa Liiduga – seni kasutuna seisnud maatükid võeti maatulundusmaana käibesse, et näiteks haritava põllumaa toetust saada.

Viimaste aastate keskkonnaministrid eelistasid lähtepunkti, et n-ö riiklikku maa hindamist pole üldse vaja ja maa maksustamisel piisab, kui võtta aluseks turuhind. Praegu pole aga tehtud üht ega teist.

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon OECD on Eesti riigijuhtidele korduvalt meelde tuletanud, et Eesti peaks vähendama tööjõu maksustamist ning suurendama just varade maksustamist. OECD hinnangul peaks Eesti koguma rohkem eelarvevahendeid kinnisvaramaksust, kaotama selleks maksuvabastused ja võtma maksu aluseks kinnisvara turuhinna. Niisiis võiks küsida: kas siit terendab tulevikus veel hoopis suurem plaan, näiteks maamaksuvabastuse kaotamine?

MIS ON MIS? Riigi Teataja, maa-amet, Maamaks

Maamaksu arvutamise aluseks on 2001. aasta maa korralise hindamise käigus kehtestatud maa maksustamise hind.
Maamaksu arvutatakse maamaksumäära alusel. Viimase kehtestab kohalik omavalitsus ja see võib olla 0,1–2,5% maa maksustamishinnast (põllu- ja loodusliku rohumaa puhul 0,1–2%).
Maamaksust laekuv tulu läheb kohalikule omavalitsusele.
Valdavalt rakendatakse Eestis praegu maksimaalset maamaksu­määra.
Kehtiva seaduse järgselt tuleb maa hindamise tulemusi võtta automaatselt maa maksustamise aluseks.
Maamaksu hüppelise kerkimise vältimiseks tuleb maa hindamine ja maa maksustamine teineteisest lahku lüüa.
Maamaksu ei kohaldata nn kodualusele maale, kui selle suurus on tiheasustusalal kuni 1500 m² või hajaasustuses kuni kaks hektarit.

Otsustusõigus valdadele ja linnadele

Uue maa korralise hindamise läbiviimise üks arhitekte, riigihalduse minister Jaak Aab nimetab üheülbaliseks lähenemiseks jutte sellest, nagu peaks maamaks pärast hindamise läbiviimist kindlasti mitu korda tõusma. Just Aab tegi kevadel ettepaneku, et maa korralise hindamise läbiviimine valitsusleppesse kirja saaks. Nii ka läks ja nüüd peab valitsus järgmise aasta alguses selles osas midagi otsustama. Olgu öeldud, et riigihalduse minister peab muu hulgas hoolitsema ka valdade-linnade tulubaasi täienemise eest.

“Uue maa korralise hindamise läbiviimise mõte on selles, et maa maksustamise alus oleks objektiivne ja vastaks maa tegelikule hinnale ning oleks piirkonniti õiglane,” selgitab Jaak Aab. “Kuidas korraline hindamine puudutab maamaksu, on juba järgmine poliitiline otsus. Mina pooldan seda, et kohalik omavalitsus saaks senisest rohkem otsustada, kuidas enda haldusterritooriumil maad maksustada. Näiteks mõnele maa kasutusotstarbele soodustuste rakendamise või maa sihtotstarbele vastava maksumäära kehtestamisega.”Kui kaht hindamist eraldab väga pikk vahe, siis võiks kehtestada piirmäärad, kui palju võib maksimaalselt igal aastal maamaks tõusta.

Aab usub, et kui uue hindamise läbi maa väärtus senisega võrreldes kõvasti kerkib, siis vallad ja linnad langetavad vastavalt ka maamaksumäära, et maksutõus ei tabaks kinnisvaraomanikke hüppeliselt. Lisaks võib Aabi sõnul osutuda vajalikuks mingite piirmäärade ja üleminekuperioodide kehtestamine.

“Ei ole õiglane, kui paikades, kus maa hind on aasta-aastalt muudkui üles läinud, makstakse endiselt liiga vähe maamaksu; samas kohtades, kus maa hind pole kuigivõrd muutunud, makstakse sisuliselt sama palju,” leiab Aab. “Eesmärk ei ole saada juurde meeletult tulusid, vaid kaasajastada ja korrastada katastriüksuste hinnad ning muuta see info kõigile kättesaadavaks.”

Ta kinnitab, et pole kuulnud valitsusringkondades räägitavat, et kehtivat kodualuse maa maksuvabastust keegi tahaks ära kaotada või piirata. “Loodan, et saame vähemalt hindamise protsessi läbi viia,” ütleb ta. “Ja ega jaanuaris tule veel otsustada, milline maamaksu arvestamine täpselt välja näeb, seda on aega arutada.”

Laam Kinnisvara juhatuse liige Aivar Villemson on seda meelt, et kui korraline hindamine läbi viiakse, siis see tähendab ikka maamaksu tõusu – keegi lihtsalt ei mõtle sellele enne, kui arve uue summaga postkastis on. Samas tunnistab ta, et maa hinnastamise erisused on suured ja selleks ei pea võrdlema Harjumaad Võrumaaga, ka Tallinna läheduses on käärid meeletud.

“Ainuüksi Rae vallas on sisuliselt kolm eraldi kinnisvaraturgu. Näiteks Peetri külas ja Järvekülas tahavad kõik arendada, tehinguid on rohkem kui Pärnu linnas ja maa väärtus kõrge; Jüris on olukord selline keskmine; aga Vaidas on maa juba kolm korda odavam,” iseloomustab Villemson. “Maa väärtus on totaalselt erinev, kuid maamaks enam-vähem sarnane. Aga ma ei kujuta hästi ette, kuidas hinnastamist õiglasemalt reguleerida.”

Hinnatakse iga maatükki eraldi

Triinu Rennu möönab, et ta ei saa väita, et maamaks ei tõuse pärast hindamist. Tõepoolest – kui maa hindamine praeguse korra alusel läbi viia ja kehtestada uus maa maksustamise hind, siis tähendaks see automaatselt ka maamaksu tõusu. Ja arvestades, kui palju maa on piirkonniti kallinenud, siis valdavalt võiks seda tõusu ka hüppeliseks pidada.

“Maakatastri roll on näidata maa kohta ajakohast infot, sealhulgas ka maatüki väärtust. Kui suudame igale maatükile määrata ajakohase konkreetse väärtuse, saab iga maaomanik selge pildi, kui palju tema maa tegelikult on väärt,” selgitab Rennu. “Tõsi, maa-amet ei võta hindamisel arvesse maatükil asuvaid ehitisi või seal kasvava metsa väärtust. Aga igatahes tagab iga maatüki kohta avaliku hinna näitamine turu õiglase ja läbipaistva toimimise. Olgu siis maa müümise, kasutusse andmise või servituudi hinna määramise korral.”

Kinnisvaraturg ja -hinnad liiguvad ikka omasoodu, aga nõnda looks riik Rennu sõnul üldise kõigile vabalt kättesaadava ja pädeva baasteadmise. Samuti looks aluse õiglasemaks maksustamiseks, vältimaks praegust olukorda, kus Harjumaal ja Võrumaal ei erine makstav maamaks kuigi palju, ent võrreldava suurusega maatükkide turuväärtus Harjumaal on kümneid kordi kallim.

Et need teadmised kajastaks tegelikku turusituatsiooni, tuleks maa väärtust kajastavat korralist hindamist läbi viia regulaarselt, näiteks iga nelja aasta tagant. Ning selle üle otsustamine võiks olla seaduses määratud, mitte ei peaks sõltuma poliitilisest tahtest, leiab Rennu.

Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja Andres Juss ütleb, et maa korralise hindamise läbiviimise teostamisele ollakse praegu lähemal kui kunagi varem. Ta räägib, et sellise hindamise aluseks on reaalselt toimunud kinnisvaratehingute andmed. Ligemale kahekümne aasta jooksul toimunud piirkondlikke hinnatrende nimetab ta väga sarnasteks, ainult et kohas, kus põllumaa maksis 2001. aastal näiteks 600 eurot hektar, tehakse nüüd tehinguid hinnaga 3500 eurot hektar.

“Turuhinna statistika ei saa asendada maa korralist hindamist, sest viimane hindab iga maatükki eraldi. Turuhindade statistika näitab meile Harjumaa keskmist hinda, aga ei ütle, palju maksab maa Tallinnas või Paldiskis. Maa korralise hindamisega saame palju detailsema ülevaate,” kirjeldab Juss.

Triinu Rennu sõnul on oluline, et kõrvuti maa uue hindamisega leiaks riik ka kaitsemehhanismid, mis takistaksid maamaksu järsku tõusu. Rahandusministeerium ja maa-amet tegelevadki praegu kõikide tulu- ja kulupoolte arvutamisega, et saada kokku ettepanekute pakett, mille alusel valitsus saaks maa korralise hindamise küsimuses otsuse langetada.

“Õigusriigi põhimõttega ei käi ettearvamatult järsud maksutõusud kokku. Nii tuleb meil ja rahandusministeeriumil mõelda, kuidas seda vältida,” märgib Rennu. “Kui kaht hindamist eraldab väga pikk vahe, siis võiks ju kehtestada piirmäärad, kui palju võib maksimaalselt igal aastal maamaks tõusta. Ja kuna maamaksu määra kehtestab kohalik omavalitsus, tuleb siiski eeldada, et volikogu väga äkiliselt maksu tõstma ei hakka.”

Artikkel on avaldatud Maalehes

Üleminekutoetuste kärpimine on tugev löök kodumaisele põllumajandustootmisele

Üleminekutoetuste ootamatu vähendamise analüüsimiseks korraldatakse Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu erakorraline kohtumine.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsus esmaspäevaks kokku nõukogu erakorralise kohtumise, et analüüsida valitsuse poolt tehtud suuri kärpeid järgmise aasta üleminekutoetuste maksmisel ja võimalikke edasisi samme. Valitsus andis teisipäeval teada, et vaatamata varasematele lubadustele vähendatakse järgmisel aastal üleminekutoetuste summat 15,3 miljonilt eurolt vaid 5 miljonile eurole.

„Üleminekutoetuste kärpimine on tugev löök kodumaisele põllumajandustootmisele, mis on mitme varasema ebasoodsa aasta tõttu sattunud keerukasse finantsseisu. Olukorras, kus Eesti põllumeestele makstav Euroopa Liidu otsetoetuste tase on umbes kolmandiku võrra väiksem Euroopa Liidu keskmisest ja meie tootmiskulud umbes kolmandiku võrra keskmisest kõrgemad, on siseriiklikel toetustel ettevõtete konkurentsivõime tagamisel väga oluline roll,“ rõhutas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Olav Kreen.

Kreeni sõnul on suur hulk koja liikmeid väljendanud muret usalduse vastu poliitilisse süsteemi, kus nii olulised suunamuutused jõuavad ettevõtjateni alles pärast otsuse tegemist. Jüri Ratase poolt juhitud eelmine valitsusliit suutis taastada põllumajandusettevõtjate kindlustunde ja paistis silma kohalikku põllumajandust ning maaelu soosiva poliitikaga. Ka praeguse võimuliidu lepe oli paljulubav, kuid tekkinud olukord sunnib seisukohti üle vaatama.

„Kutsusingi olukorra analüüsimiseks ja edasiste sammude otsustamiseks kokku nõukogu erakorralise koosoleku. Lisaks üleminekutoetustele on päevakorral mitmed sektori jaoks väga olulised otsused: Euroopa Liidu järgmise perioodi eelarve, põllumajandusliku diislikütuse tulevik ja maade ümberhindamisega seonduv, mis kõik omavad suurt mõju ettevõtete finatstulemustele“ selgitas Kreen.

Tulenevalt EPKK põhikirjast on nõukogu istung kinnine.

TASUB TEADA

Üleminekutoetused on üks oluline osa EL ühise põllumajanduspoliitika kokkuleppest aastateks 2014-2020. Üleminekutoetuste ülesandeks kompenseerida meie tootjate

madalamaid otsetoetusi võrreldes teiste EL liikmesriikide konkurentidega. Eesti otsetoetuste tase moodustab järgmisel aastal vaid umbes 66% ELi keskmisest.

Eesti varasemad valitsused jätsid aastatel 2014-2016 kolme aasta jooksul põllumajandustootjatele üleminekutoetusi maksmata kokku 69,1 miljoni euro ulatuses. Keskerakonna juhitud eelmine valitsuskoalitsioon taastas üleminekutoetuste maksmise aastateks 2017-2019 ELi poolt lubatud maksimaalses mahus.

Artikkel on avaldatud Äripäevas

Valitsus kaalub lähiajal maa uuesti hindamist

Valitsus plaanib tuleva aasta alguses otsustada maade korralise hindamise üle – seda ei ole tehtud viimased 18 aastat. Korralise hindamise uuesti läbi viimine võib kohalikele omavalitsustele märgatavalt rohkem maamaksutulu tuua.

Valitsuse nelja aasta tööplaanis on sees punkt, mis näeb ette et valitsus plaanib suurendada omavalitsuste eelarvelist iseseisvust, tõstes nende otsustusvabadust riiklike sihtotstarbeliste vahendite kasutamisel. Selle üks alalõik ütleb, et tuleva aasta jaanuariks koostab keskkonnaminister koostöös rahandusministri ja riigihalduse ministriga maa korralise hindamise ja sellest tulenevad maamaksu seaduse muudatuse ettepanekud.

Riigihalduse minister Jaak Aab rääkis, et nüüdseks on kokku kutsutud ministeeriumidevaheline töögrupp, mis peaks tõepoolest jaanuariks valitsuse lauale tooma soovitused, mida täpselt teha. Siis võiks valitsus sisulise otsuse maade uuesti hindamisel ära teha ja samas vaadata üle maa maksustamisega seonduva seadusandluse.

Kõige varasemalt võiks Aabi hinnangul maamaks tõusta alles paari aasta pärast, sest korralist hindamist ei ole võimalik üle öö teha.

“Ma olen varem saanud sellise tagasiside, et koos hindamise ja ettevalmistuse protsessiga see kestab kuskil kaks aastat. Kui otsus on tehtud,” ütles Aab.

Praegu kehtiva seaduse alusel on maa maksumäär 0,1-2,5 protsenti maa maksustamise hinnast aastas. Sellele rakenduvad mõningad erandid ja vabastused. Näiteks põllumajandusliku maa maksimaalne maksustamise summa on madalam ja eraisikute kodu alune maa on üle Eesti maamaksust vabastatud. Täpse määra, millega maad maksustada, valib seadusega kehtestatud vahemikest kohalik omavalitsus.

Maa maksustamise aluseks oleva maa väärtus leitakse korraliste hindamiste käigus. Neid hindamisi on Eestis läbi viidud kolmel korral – 1993. aastal, 1996. aastal ja 2001. aastal. Seega viimati hinnati maade väärtust 18 aastat tagasi.

Keskkonnaministeerium teatas mõned aastad tagasi, et “on selge, et praeguseks on eelmise maa korralise hindamise tulemused vananenud ning tulemuste kasutamine on piiratud ja tekitab ebaõiglust”.

Maade korralist hindamist ei ole 18 aasta jooksul läbi viidud, sest seadus küll näeb ette maade korralise hindamise, kuid ei kehtesta mingeid tähtaegu, millal seda peaks tegema.

Kuigi Eestis on haldusreformi järgselt 79 omavalitsust, siis rakendatakse jätkuvalt maamaksukorda vana haldusjaotuse järgi ja Eestis on kokku 141 maamaksutsooni.

Kui seadus lubab minimaalselt kehtestada maamaksu määraks 0,1 protsenti maa hindamisjärgsest hinnast siis nii madalat määra ei rakendata Eestis mitte kusagil. Madalaim määr on Pärnu linna ühes maksupiirkonnas – 0,5 protsenti. Alla ühe protsendi on maksumäär kokku kuues piirkonnas. Alla kahe 32 piirkonnas.

Maksimaalses määras rakendatakse maamaksu 74 piirkonnas.

Kokku said omavalitsused sel aastal maamaksu 59,3 miljonit eurot. Selle maksu küll kogub kokku keskvalitsus, kuid see liigub tervikuna otse kohalikele omavalitsustele. Kui nüüd uus maade korraline hindamine läbi viia, võiks kogutav maksutulu märgatavalt kasvada.

Lisa 300 miljonit?

Sotsiaaldemokraatlik erakond lubas oma valimisprogrammis viimaks maade korralise hindamise läbi viia.

Kuna rahandusministeerium analüüsis parteide valimisprogramme, siis leidis ministeerium ka sellele plaanile kiirhinnangu. “Maa hind on kasvanud viimase hindamisega võrreldes keskmiselt kuus korda. Kui eeldame sellises mahus maamaksu laekumise kasvu, tähendaks see lisalaekumist umbes 300 milonit eurot,” märkis ministeerium kevadel valimisprogrammide analüüsis.

Samas märkis ka ministeerium, et ilmselt langetaksid kohalikud omavalitsused maksumäärasid, et oma elanike maksukoormuse tõusu kompenseerida, mistõttu mõju tuleks väiksem. Seega on keeruline öelda, kui palju peaksid hakkama maaomanikud omavalitsustele rohkem maksma.

Sama meelt on ka Jaak Aab. “See peaks üldiselt mingil määral kindlasti tõstma maamaksu laekumist omavalitsustele. Siin on kardetud, et mida see tähendab nüüd inimestele. Nüüd lähevad mitmekordseks need maa hinnad,” ütles Aab ja lisas, et samas ei ole tõenäoliselt põhjust seda selliselt karta. Tema sõnul ei ole usutav, et omavalitsused hakkavad uue hindamise järel kohe maksimaalselt lubatud mahus maamaksu korjama ja pigem see maksusumma teatud perioodi jooksul pisut kasvab.

“Mõjusid peab analüüsima ja hindama, et palju ta võiks kasvada. Aga ta kasvab mingi perioodi jooksul, mitte ühekorraga. Seda lõppnumbrit mina ei julge küll öelda praegu. See oleneb nendest tingimustest, kui palju omavalitsustele otsustusõigust jääb,” rääkis Aab.

“Praegu on lihtsalt niimoodi, et kuna need maa hinnad püsivad seal 2000-ndate alguse tasemel ja omavalitsusel on õigus otsustada maksustamise määra üle, on nad kõik maksimumi lähedale liikunud. Tegelikult seda vaba otsustust palju enam ei ole. Kõik võtavadki selle praktiliselt maksimummäära, kuna see alus ehk see hinne on madal. Ei vasta praegusele maaväärtusele,” ütle Aab.

Küsimusele kas ka kodualuse maamaksu võiks tulevikus jätta omavalitsuste pädevusse, märkis Aab et see on otsustuse küsimus. “Kunagi on otsustatud see üle Eesti ühetaoliselt. Aga kas erinevatele sihtrühmadele, mida iganes, eakatele, mõnele teisele sihtrühmale, lasterikastele peredele, et see ongi otsustamise koht. Kas anda suurem otsustusõigus omavalitsustele, või mitte. Mina pooldan alati seda, et omavalitsus saaks rohkem otsustada, aga ma räägin isiklikust seisukohast.”

Türi abivallavanem: maa hind ei vast ammu tegelikkusele

Türi abivallavanem Elari Hiis ütles “Aktuaalsele kaamerale”, et maa hind ei vasta enam ammu tegelikkusele. Praegusest vallaeelarvest moodustab maamaks kaks protsenti.

“Täna on Türi vallas maamamaksumäärad laes – kaks, kaks ja pool protsenti nagu need lubatud on. Aga need sõltuvadki maa maksustamise hinnast ja kui maa maskustamise hind tõuseb, siis kerkib üles sellega mitte maamaksu protsent, vaid summa, mida me sealt saaksime. Siin muidugi tuleb vaatada, et see tõus ei mõjuks inimestele liiga tugevasti,” rääkis Hiis.

Järvamaa kinnisvaramaakleri Lea Kerma sõnul tuleks loomulikult vaja maa tegelik väärtus välja selgitada.

“18-aastase taguse ajaga me ei saa ju neid hindu praegusega võrrelda. Praegu on kindlapeale hinnad kõrgemad ja loomulikult riik tahab teada, mis siis maa väärtus täna on,” ütles Kerma.

Maa-amet on valmis maa hindamist läbi viima varaseimalt 2021. aastal

Kui valitsus otsustab 2020. aasta jaanuaris järgmise maa korralise hindamise läbiviimise, siis kõige varem saab korraline hindamine toimuda 2021. aastal, teatas maa-amet.

Selleks analüüsitakse maa väärtust mõjutavaid tegureid ja nende mõju. Näiteks asukoht, juurdepääs, tehnovõrgud ja ehitusõigus.

Maa-amet on analüüsimas erinevaid arvutusmudeleid ja kasutab riigi andmebaasides olevaid andmeid. Ajakohaste maa korralise hindamise tulemuste korral saab iga maaomanik, sealhulgas riik, ülevaate oma maa väärtusest.

Analüüsi üheks osaks on ka korralise hindamise maksumus.

Artikkel on avaldatud ERR-is.