Ülevaade: Millised olid hinnad puiduturul tänavu III kvartalis?

2019. aasta kolmandas kvartalis jätkus puiduturul langustrend. Kõikide sortimentide hinnad peale haavapaberipuidu langesid. Poolaastaga võrreldes langesid hinnad märkimisväärselt erinevatel kase sortimentidel, kasepakust paberipuiduni. Aastataguse ajaga võrreldes on kõige suurem langeja okaspuupaberipuit ja ainsana on plusspoolel haava- ning lepapalk.

Erametsa hinnastatistika järgi jätkus 2019. aasta kolmandas kvartalis okaspuu palkide hindade kerge langus. Sortimenditi jäi kvartaalne hinnalangus 0,8%-3,2% vahele. Kui teises kvartalis langesid pisut enam standardpalkide hinnad, siis kolmandas kvartalis oli asi vastupidi, pisut enam odavnesid peenpalkide hinnad. Puuliigiti langes hind kuusepalkidel enam kui männipalkidel. Aastataguse ajaga võrreldes on hinnalangus oluliselt suurem, jäädes vahemikku 7,7%-10,4%. Ka siin oli hinnalangus pisut suurem peenpalkidel ja puuliigiti kuusepalkidel. Tänased okaspuupalkide hinnad on langenud kahe aasta tagusele tasemele. 2019. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga oli keskmine hind erametsa hinnastatistika alusel männipalgil 74,71 €/tm, männipeenpalgil 70,85 €/tm, kuusepalgil 72,67 €/tm ja kuusepeenpalgil 69,20 €/tm.

Okaspuupalkide hinnad jätkasid langustrendi ka riigimetsas ning hinnad on langenud 2017. aasta lõpu tasemele. Enim odavnes kolme kuuga kuusepalk (9,3%). Männipalk odavnes samal ajal 1,2%, männipeenpalk 8,0% ja kuusepeenpalk 4,4%. Eelmise aasta septembriga võrreldes on hinna muutused enam-vähem samad. Männipalk on aastaga odavnenud 1,2%, männipeenpalk 4,3%, kuusepalk 9,7% ja kuusepeenpalk 5,5%.

Soomes on okaspuu jämesortimentide hinnatrend meist erinev. Viimasel kolmel kuul on nii männi- kui kuusepalk kallinenud (vastavalt 1,9% ja 3,6%) ja männipeenpalk ning kuusepeenpalk odavnenud (vastavalt 6,9% ja 2,1%). Aastataguse ajaga võrreldes on kõikide sortimentide hinnad miinuses. Enim on odavnenud männipalk (5,5%). Kuusepalgi hind on aastaga kukkunud 5%, männipeenpalgil 1,7% ja kuusepeenpalgil 4,9%.

Lehtpuu jämesortimendid on viimase kolme kuu jooksul kõik odavnenud. Eriti märkimisväärselt on langenud kasepaku ja -palgi hind (vastavalt 10,9% ja 8,5%). Nii madal oli nende sortimentide hind viimati 2017. aasta lõpus. Kui teises kvartalis haava- ja lepapalgi hinnad kasvasid, siis nüüd on nad langenud vastavalt 2,2% ja 1,1%. Aastataguse ajaga hindu võrreldes on kasepaku ja -palgi hind veelgi rohkem kaotanud (20,5% ja 14,3%). Samal ajal on lepapalk kallinenud 7,6% ja haavapalk 1,2%. 2019. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga oli keskmine hind erametsa hinnastatistika alusel kasepakul 96,28 €/tm, kasepalgil 63,95 €/tm, haavapalgil 43,50 €/tm ja lepapalgil 41,50 €/tm (vt joonis 1 ja tabel 1).

Riigimetsast müüdavate kõikide lehtpuu jämesortimentide hinnad on möödunud kvartaliga kasvanud. Enim on kallinenud kasepakk (7,6%). Kasepalgi hind on tõusnud 3,3% ja haavapalgi hind 1,3%. Seevastu eelmise aasta septembriga võrreldes on pilt teisem. Ainsana on aastaga hind kasvanud kasepalgil (4,1%). Kasepaku hind langes samal ajal 3% ja haavapalgil 2,5%.

Soomes on kasepalgi hind langenud nii kolme kuu kui aasta taguse ajaga võrreldes (vastavalt 0,7% ja 2,9%).

Paberipuiduturul on okaspuu- ja kasepaberipuidu hind olnud juba pikalt languses. Viimati oli okaspuu- ja kasepuit odavam 2017. aasta lõpus. Viimase kolme kuu hinnamuutust vaadates on enim odavnenud kasepuit (11,7%), kuid on vaatamata sellele kallim sortiment. Okaspuupuit on samal ajal odavnenud 3,9% ning haavapuit kallinenud 3,3%. Eelmise aasta septembri hindadega võrreldes on kõikide puuliikide paberipuit odavnenud. Okaspuupuidu hinnalangus on ca 35,5%, kasepuidul 20,7% ja haavapuidul 4,5%. Seisuga september 2019 maksis tihumeeter männipaberipuitu 41,50 eurot, kuusepaberipuitu 41,50 eurot, kasepaberipuitu 43,54 eurot ja haavapaberipuitu 37,16 eurot.

Erametsa puidu hinnad ilma käibemaksuta suuremate ettevõtete lõpplaohindade alusel.  Foto: Heiki Hepner

Ka riigimetsast müüdav paberipuit on odavnenud, kuid langustrend ei ole nii pikk olnud. Enim on hind viimase kolme kuuga langenud männipuidul (18,1%). Kuusepuit on samal ajal odavnenud 8,1%, kasepuit 7,1% ja haavapuit 4,6%. Riigimetsas on kallimaks paberipuidu sordiks viimased kuus kuud olnud kasepuit. Aastataguse ajaga võrreldes on okaspuupuidu odavnemine märgatavalt suurem (29%-30%). Kasepuit on samal ajal odavnenud 4,8% ja haavapuit koguni kallinenud 5,2%.

RMK puiduhinnad vahelaos (metsas laoplatsil) ilma käibemaksuta (allikas RMK)  

Erinevalt Eestist on Soomes paberipuidu hinnad kasvanud. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on enim kallinenud männipuit (5,4%), talle järgnev kasepuit (3,2%) ja kuusepuit (1,2%). Vaatamata kõige väiksemale hinnakasvusele on kallimaks paberipuidu sordiks ikkagi kuusepuit. Aastataguse ajaga võrreldes on kuusepuit jäänud samale tasemele. Männipuit on aastaga kallinenud 4,7% ja kasepuit 3,5%.

Küttepuidu hinnad

Küttepuidu hind langes kolmanda kvartali lõpuks alla 31 eurost taset ning tihumeeter 3 m segaküttepuitu maksis 30,98 €/tm, mis tähendab 1,2% hinnalangust poolaastaga võrreldes. Eelmise aasta septembriga võrreldes on hind vähenenud 2,3%.

Riigimetsast müüdav küttepuidu hind on taas langenud alla 24-eurose taseme, mis ühtlasi tähendab 6,8% hinnalangust. Aastataguse ajaga võrreldes on hind aga teinud arvestatava hüppe ülesse, kasvades ligi 13%. RMK poolt koju toodav eratarbijale mõeldud küttepuidu hind muutus tänavu 1. märtsi seisuga. Kuni 10 tm küttepuidu koguse tarnimisel kasvas hind ca 8%, 24 tm koorma tarnimisel aga 10-11% sõltuvalt sellest kas on tegemist okaspuu- või lehtpuupuiduga. RMK poolt müüdava hakke hind on viimase kvartaliga kasvanud koguni 12,4%, kuid möödunud aasta sama ajaga võrreldes on hinnakasv tagasihoidlikum (3,3%). Septembris 2019 maksis tihumeeter haket riigimetsas 35,74 eurot , mis teeb puistekuupmeeetri hinnaks 12,86 eurot. RMK müüs 2018. aastal elanikkonnale 22 000 tm küttepuitu ja 8 000 tm kasvava metsa raieõigust. 2019. aasta 8 kuuga on müüdud 15 000 tm küttepuitu ja 4 300 tm raieõigust.

Soomes on küttepuidu hind 2019. aasta teises kvartalis esimese kvartaliga võrreldes 7,4% kasvanud. 2018. aasta teise kvartaliga võrreldes oli küttepuidu hind 2019. aastal samal ajal koguni 15,4% kõrgem. Kasvas ka keskmine energiapuidu hind. 2019. aasta teise kvartali hind kasvas esimese kvartaliga võrreldes 5,8% ja 2018. aasta teise kvartaliga võrreldes 15,9%. Kui 2018. aasta lõpp tõi drastilise kännupuidu odavnemise (2,68 €/m3) ja siis tänavu aasta algus tõi selle tavataseme lähedale (9,9 €/m3). Teises kvartalis kasvas hind enam kui 100% ja kuupmeeter puitu maksis 19,94 eurot. See on 2014. aastast paremuselt teine hind ja ainult korra on hind ületanud 20-eurose taseme (2015. aasta 4. kvartal 20,82 €/m3).

Puidu varumis- ja transpordikulud

Erametsa hinnastatistika tugineb lõpplaohindadel. Kui metsaomanik soovib välja arvutada kännuraha (kasvava metsa müügi hinda), siis tuleks lõpplaohinnast maha lahutada puidu varumiskulud (raiumine ja kokkuvedu) ning autotransport lõpplattu (tarbija juurde) ehk väljaveokulud. Varumiskulud sõltuvad paljudest aspektidest nagu näiteks: raielangist, raieviisist, valitud tehnoloogiast, asukohast metsatee suhtes jne. Seega on iga langi varumiskulud unikaalsed.

Transpordikulu sõltub eelkõige lõpplao kaugusest (teekonna pikkusest), eeldusel, et sõidetakse täiskoormaga. Nii võib tekkida olukord, kus 2-3 eurot odavama lõpplaohinna aga väiksema veokaugusega, on kännuraha suurem, mis metsaomanikule lõpuks jääb. Koorma suuruse roll tuleb hästi esile RMK küttepuidu müügihindades, kus väiksema kohale toodud koguse eest tuleb tarbijal maksta tihumeetri kohta rohkem.

Varumis- ja transpordikulu määramiseks on kasutatud nii metsaühistute kui ka ekspertarvamusi. Nii võib praegu hinnata varumiskulude suuruseks keskmiste raielankide korral 14,5-17 €/tm, millele tuleks lisada keskmine transpordikulu 8-8,5 €/tm.

Heiki Hepner, Tark Mets OÜ

Artikkel on avaldatud Äripäevas

Soovid teada oma kinnisvara väärtust?

Tekkis küsimusi?

Registreeru konsultatsioonile