Millega tegeleme?

Eesti Maavara OÜ tegeleb:

  • Metsakinnistute ost
  • Raieõiguse ost
  • Rohumaade ost
  • Põllumaade ost
  • Võsastunud põllumaa ja rohumaa ost
  • Metsamajanduskavade koostamine

Kuidas müüa?

Kui soovite müüa oma metsakinnistut soovitame esmalt kontakteeruda meie spetsialistidega numbril 55 66 5666 või kasutades selleks hinnapäringut.

Kui oleme Teie pakkumise kätte saanud, vaatab kinnistu üle meie hindaja, kes paneb ortofoto ja metsamajanduskava alusel paika esialgse hinnaklassi. Esialgses hinnaklassis on arvesse võetud maksimaalset riski ja eeldust, et kohapealne olukord võib ka olla kehvem kui ortofoto ja metsamajanduskava alusel näib. Kui esialgne hinnaklass on maaomanikule vastuvõetav, saadame oma kuludega hindaja kinnistule ja seejärel saame teha konkreetsema hinnapakkumise.

Kui lõplik hinnapakkumine on samuti vastuvõetav ja sobilik, vormistame ostu-müügi tehingu notariaalselt maaomanikule sobivas kohas. Kõik tehingukulud ja riigilõivud katame meie.