Riik loobus väärtusliku põllumaa omanike õiguste piiramisest

Riigikogu menetluses oli eelnõu, millega sooviti väga suures mahus piirata väärtusliku põllumaa omanike õiguseid. Näiteks oli eelnõu kohaselt maa omanikul keelatud kasutada maad ehitustegevuseks, istutada maale puid või põõsaid või lasta maatükil võsastuda.

Kaubanduskoda oli vastu eelnõus toodud piirangutele, mis on vastuolus põhiseadusega, riivates ebaproportsionaalselt omandipõhiõigust ning ettevõtlusvabadust. Lisaks on planeerimisseaduses juba täna olemas võimalused väärtusliku põllumaa kaitseks ning eelnõuga plaanitavad muudatused ei ole hädavajalikud.

Äripäev kirjutas sellest seadusemuudatusest loos “Rangemad reeglid puudutavad kümneid tuhandeid maaomanikke“. “Nagu Villu Reiljani ajad on tagasi, kus minister tahab kogu Eesti elu eest otsustada,” kommenteeris loos seaduseelnõu Rae abivallavanem Priit Põldmäe.

Riigikogu võttis kaubanduskoja ja ka teiste huvigruppide kriitikat kuulda ning loobus maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muudatuste edasi menetlemisest.

Loe ka lisaks: 

Maaomanikke mõjutav seadusemuudatus teeb ärevaksViljakad põllumajandus­maad lähevad hinda

Artikkel on avaldatud Äripäevas

Soovid teada oma kinnisvara väärtust?

Tekkis küsimusi?

Registreeru konsultatsioonile