PUIDUTURU HINNAÜLEVAADE | Paberipuidu hind on aastaga peaaegu poole võrra langenud

Hinnad puiduturul odavnevad jätkuvalt.

Kui eelmisel kuul oli männipalk okaspuupalkidest ainus sortiment, mis odavamaks ei läinud, siis nüüd – kuu hiljem – on männipalgi hind protsendi võrra kasvanud. Samal ajal odavnes männipeenpalk 1,4%, kuusepalk 1,2% ja kuusepeenpalk 2,2%.

Kolme kuu taguse ajaga võrreldes on hinnatrend laias laastus sama. Aastataguse ajaga võrreldes on kõik neli sortimenti märgatavalt odavnenud. Aastaga on hind langenud männipalgil 9,5%, männipeenpalgil 11,1%, kuusepalgil 12,4% ja kuusepeenpalgil 13,6%. Seega on oktoobris metsaomanike tulu männipalgi tihumeetri kohta väiksem umbes 7,9 eurot, männipeenpalgil 8,8, kuusepalgil 10,1 ja kuusepeenpalgil 10,6 eurot.

Kase jämesortimendid ei odavnenud oktoobris nii palju kui septembris, kuid poole protsendi ümber jäi hinnalangus siiski. Haava- ja lepapalgi hinnad ei muutunud.

Kolme kuu taguse ajaga võrreldes on kõigi nelja sortimendi hinnad odavnenud, kasepakk ja -palk üle üheksa protsendi. Haavapalk on samal ajal odavnenud 1,1% ja lepapalk 4,6%.

Eelmise aasta oktoobriga võrreldes on kasepakk odavnenud koguni 21,3% ja kasepalk 15,9%. Seevastu haava- ja lepapalk on odavnenud kõigest 1,1% ja 0,2%.

Nii teenib metsaomanik tänavu kasepakult ligi 25,9 eurot, kasepalgilt ligi 12 eurot ja haavapalgilt 50 senti tihumeetri kohta vähem tulu.

Okaspuupaberipuit odavnes oktoobris koguni 11,6% ja hind langes alla 37 euro. Nii madal oli okaspuupaberipuidu hind viimati enam kui kaks aastat tagasi. Kasepaberipuit odavnes 8,8% ja haavapaberipuit 5,4%.

Kolme kuu taguse ajaga võrreldes on enim odavnenud kasepuit (13,9%), järgnevad männi- ja kuusepuit (12,7% ja 12,4%). Haavapuit on kolme kuu taguse ajaga võrreldes odavnenud 4,1%.

Aastaga on okaspuupaberipuidu hind kukkunud ligi 44%. Ka kasepuidu hinnalangus (29%) on väga suur. Ainsana võib haavapuidu kohta väita, et aastane odavnemine (4,2%) on mõõdukas. Nii teenib metsaomanik nüüd okaspuupuidu ühelt tihumeetrilt vähem tulu ligi 28,50 eurot, kasepuidult 16,20 ja haavapuidult 1,55 eurot.

Küttepuidu hind on odavnenud kuuendat kuud järjest. Kui varasemad hinnalangused on jäänud 10–20 sendi piiresse, siis nüüd odavnes küttepuit ühekorraga enam kui poolteist eurot (5%). Esmakordselt viimase 21 kuu jooksul langes küttepuidu hind alla 30 euro.

Kolme kuu taguse ajaga võrreldes on hind langenud 5,6% ja eelmise aasta oktoobriga võrreldes 8%. See tähendab metsaomanikule küttepuidu müügil ligi 2,5 eurot vähem tulu tihumeetri kohta.

Artikkel on avaldatud Maalehes

Soovid teada oma kinnisvara väärtust?

Tekkis küsimusi?

Registreeru konsultatsioonile