Puiduhinnad on võrreldes aastataguse ajaga selgelt odavnenud

2015. aasta algas puiduhindade tuntava langusega. Möödunud aasta keskel hinnalangus pidurdus, kuid neljandas kvartalis langesid hinnad taas. Võrreldes aastataguse ajaga on kõik sordid selgelt odavnenud.

Okaspuupalgid odavnesid KEM (Keskühistu Eramets) hinnastatistika järgi kuni 3%, sh männipalgid pisut rohkem kui kuusepalgid. Aastataguse ajaga võrreldes on männipalgid odavnenud ca 8% ja kuusepalgid 5-6%. 2015. aasta neljanda kvartali lõpu seisuga oli keskmine hind KEM hinnastatistika alusel männipalgil 67,78 €/tm, männipeenpalgil 62,39 €/tm, kuusepalgil 66,34 €/tm ja kuusepeenpalgil 62,20 €/tm.

EPK (Eesti Puidumüügikeskus) hinnastatistika järgi on 2015. a viimase kolme kuuga männipalkide hinnad kuni 2,5% kasvanud. Kui kuusepeenpalgid kallinesid samuti mõni protsendikümnendik, siis kuuse standardpalgid odavnesid enam kui protsendi. Detsembris 2015 maksis männipalk keskmiselt 68,60 €/tm, männipeenpalk 63,77 €/tm, kuusepalk 66,71 €/tm ja kuusepeenpalk 63,61 €/tm.

Riigimetsast müüdavate okaspuupalkide keskmine hind langes samuti. Männipalgid odavnesid 3-4% ja kuusepalgid 2-3%. Aastataguse ajaga võrreldes on hinnalangus oluliselt suurem. Kui männipalk odavnes aastaga 8%, siis teised sordid odavnesid 10-12%.

Lehtpuu jämesortimentidest on KEM hinnastatistika järgi on viimasel kvartalil oma hinnataseme säilitanud ainult kasepalk, teised sordid on selgelt odavnenud. Aastataguse ajaga võrreldes on trend sama erandiga, et ka kasepalk on protsendi jagu odavnenud. 2015. aasta neljanda kvartali lõpu seisuga oli keskmine hind KEM hinnastatistika alusel kasepakul 76,77 €/tm, kasepalgil 63,58 €/tm, haavapalgil 38 €/tm, lepapalgil 34 €/tm.

EPK hinnastatistika järgi on aastataguse ajaga võrreldes kasepaku hind mõne kümnendikprotsendiga plussis, kuid palgi hind on enam kui 5% miinuses. Aasta lõpus maksis kasepakk EPK hinnastatistika järgi 82,27 €/tm ja kasepalk 61,77 €/tm.

Riigimetsast müüdud lehtpuu jämesortimentidest langes eriti tuntavalt haavapalgi hind (enam kui 9%). Kasesortide hinnalangus jääb 2-3% vahele. 2014. aasta lõpu seisuga hindu võrreldes jääb hinnalangus sorditi 4-7% vahele. Aasta keskmisi hindu omavahel võrreldes oli 2015. aasta kasepaku hind viimase 9 aasta madalaim. Kasepalgi hind seevastu oli läbi aegade paremuselt neljas.

Paberipuiduturul on hinnad väga pikalt maas olnud ja paraku ei toonud IV kvartal siin kaasa muutusi. Septembri hindadega võrreldes on männi-, kuuse-, ja kasepuit veel langenud 2-3%. Ainsana on kvartaliga kallinenud haavapuit 1,5%. Nii on taas odavaimaks sordiks kuusepaberipuit. Seisuga detsember 2015 maksis tihumeeter männipuitu 30,75 €, kuusepuitu 29,33 €, kasepuitu 31,35 € ja haavapuitu 29,46 €. Aastataguse ajaga võrreldes on kõige rohkem kukkunud lehtpuupaberipuidu hind.

Riigimetsast müüdavatest paberipuidu sortidest on kolme kuu taguse ajaga võrreldes ainsana odavnenud männipuit (enam kui 3%). Kase- ja kuusepuit on jäänud sisuliselt samale tasemele, haavapuit on aga enam kui 3% kallinenud. Kui võrrelda omavahel aasta keskmisi hindu, siis 2015. aastal saavutas haavapuit läbi aegade kõrgeima hinna, samas ülejäänud sortide aastahinnad on viimaste aastate madalaimad.

Vaata puiduturu 2015.a IV kvartali ülevaadet: https://www.eramets.ee/metsa-ja-puidumuuk/hinnainfo-2/

Artikkel avaldatud Eramets.ee lehel

Soovid teada oma kinnisvara väärtust?

Tekkis küsimusi?

Registreeru konsultatsioonile