Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet: Püsirohumaid on vaja säilitada

2018. aastal tuleb põllumajandustootjal püsirohumaa kohustuse täitmiseks säilitada oma eelmisel aastal taotlusele märgitud püsirohumaa pindala.

Kui riigi tasandil väheneb püsirohumaa suhe kogu põllumajandusmaasse 2015. a võrdlusarvuga võrreldes üle 5%, siis tuleb nendel taotlejatel, kelle kasutuses on ülesharitud püsirohumaaga maid, see püsirohumaa Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti poolt määratava pindala ulatuses tagasi rajada. Tänavu on taotlejal lubatud püsirohumaa(de) asendamine, kuid tuleb arvestada, et ülesharitava püsirohumaa asendamiseks sobib vaid selline 5-aastane lühiajaline rohumaa, mis muutub 2018. aastal püsirohumaaks. Kui taotleja harib püsirohumaa üles ning rajab mujale vähemalt samas ulatuses uue lühiajalise rohumaa, siis sellist maad ei loeta püsirohumaaks ja seda ei saa ka asendamiseks kasutada.

Taotlejad, kelle kasutuses on maad, millele kehtib 2016. aasta lõpul määratud püsirohumaa tagasirajamise kohustus, kuid mille osas ei ole 2017. a püsirohumaad tagasi rajatud, peavad rajama püsirohumaa määratud ulatuses tagasi. 2017. ja 2018. aastal tagasi rajatud püsirohumaa (TAR) kasutusotstarvet ei tohi muuta.

Piirkondliku mullakaitse ning piirkondliku veekaitse toetuste puhul kehtib jätkuvalt täielik püsirohumaa ülesharimise keeld.

Täpsem info püsirohumaade säilitamise kohustusest ja tagasirajamise kohustuse arvutamise alustest on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti  kodulehel.

Artikkel on avaldatud Põllumajandus.ee

Soovid teada oma kinnisvara väärtust?

Tekkis küsimusi?

Registreeru konsultatsioonile