Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet: Püsirohumaid ei tohi üles harida

2016. a. pindalatoetuste taotluste esialgsete andmete alusel on selgunud, et püsirohumaa absoluutväärtus ja püsirohumaa suhe kogu põllumajandusmaasse on vähenenud riigi tasandil üle piirmäärade (absoluutväärtus üle 0,5% ja suhe üle 5%). Seetõttu pole püsirohumaa edasine ülesharimine lubatud. Püsirohumaade säilitamise nõudest on vabastatud mahetootjad mahetunnustatud maa osas ning väiketootjate kavaga liitunud taotlejad.

2015. aastal oli palju juhtumeid, kus taotlejad olid taotlusel märkinud üle 5 aasta vanused rohumaad lühiajalisteks rohumaadeks, kuigi need tulnuks märkida püsirohumaadeks. Seoses sellega palume taotlejatel veenduda, et rohumaad, kus kasvab heintaimede segu ja mille maakasutuseks on taotlusel märgitud „Põllukultuurid“, ei oleks vanemad kui 5 aastat. See tähendab, et heintaimede segu ei ole seal kasvanud kauem kui aastatel 2012-2016 või kui see maa oli 2015. a märgitud harimispraktikana, siis mitte kauem kui 2011-2015 (harimispraktika peatab rohumaa vanuse lugemise, samuti ka piirkondliku mullakaitse toetuse taotlemine).

Rohumaa uuendamine heinaseemne segu uuesti külvamise teel ei katkesta rohumaa vanuse lugemist ega püsirohumaad.Kui taotlusel on rohumaid, kus kasvab heintaimede segu ja  mis on vanemad kui 5 aastat ning taotlusele on maakasutuseks märgitud „Põllukultuurid“, siis palume taotlust muuta, märkides maakasutuseks „Püsirohumaa“.  Niisugust maad ei saa taotlusel näidata ka harimispraktikana ökoalade nõude täitmiseks.Heintaimede segud, mis ei katkesta rohumaa vanuse lugemist, on järgmised:

kõrreliste rohumaa (vähemalt 80% kõrrelisi);muu heintaimede segu; liblikõieliste ja kõrreliste segu (30-80% liblikõielisi); liblikõieliste ja muude põllumajanduskultuuride segu (30-80% liblikõielisi);muud liblikõielised (vähemalt 80% liblikõielisi, kuni 20% heintaimi);valge ristik “Jõgeva 4” segus aasnurmikaga (mõlemat 50%).

Samuti ei katkesta rohumaa vanuse lugemist maa märkimine sööti jäetud maaks.

Rohkem infot püsirohumaade kohta vt Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti kodulehel https://www.pria.ee/et/Registrid/Pusirohumaade_sailitamine

Artikkel on avaldatud Põllumajandus.ee lehele

Soovid teada oma kinnisvara väärtust?

Tekkis küsimusi?

Registreeru konsultatsioonile