Notariaalsete toimingute üldarv mullu kasvas, kinnisvaratehingud languses

Notariaalsete toimingute üldarv Eestis 2018. aastal kasvas, samas kinnisvaratehingute arv oli languses, selgub notarite tegevuse statistikast.

Mullu tegid 91 Eesti notarit kokku 322 972 ametitoimingut, kogukäibega 29 miljonit eurot. Keskmiselt tegi iga notar aastas 3550 ametitoimingut. Notari ametitoimingute koguarv Eestis kasvas aastaga 2,3 protsendi võrra.

Võrreldes 2017. aastaga vähenes notari ametitoimingute arv kümnes tööpiirkonnas ning kinnisvaratehinguid tõestati kolm protsenti vähem.

Suurim langus tehingute arvus toimus Võrus (ligi 13 protsenti) ja Raplas (ligi 12 protsenti), samuti toimus oluline langus Jõgeval ja Lääne-Virumaal, kus toimingute arv vähenes ligikaudu seitse protsenti.

Kinnisvaratehingute arv vähenes koguni üheteistkümnes piirkonnas. Üleriigiliselt tõestasid notarid 2211 kinnisvaratehingut vähem – 2018. aastal oli notariaalselt tõestatud kinnisvaratehingute koguarv 72 008, 2017. aastal 74 219. Enim vähenes kinnisvaratehingute arv Jõgevamaal – ligi veerandi võrra.

“Kinnisvaraturg on rahunemas ja seda kinnitab ka mõõdukas langus kinnisvaratehingutes,” ütles Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson. “Samas ei saaks öelda, et tööd on vähe – isegi kui mitmes piirkonnas on toimingute hulk vähenenud, siis üldpildis kasvas toimingute koguarv pea 7000 võrra. Suurema osa toimingute arvu kasvust andsid pigem tehnilisema sisuga toimingud. Näiteks registriseisu tõendeid ja registriväljatrükke kinnitati 42 ning apostille väljastati ligi 30 protsenti rohkem,” lisas ta.

Võrreldes 2017. aastaga kasvas ametitoimingute arv vaid viies piirkonnas – Harjumaal, Läänemaal, Ida-Virumaal, Järvamaal ja Hiiumaal. Enim kasvas toimingute arv Harjumaal –  ligikaudu kuus protsenti.

Pea veerand notarite ametitoimingutest olid kinnisvaratehingute tõestamised, millest kaks kolmandikku moodustasid kinnisvara müügilepingud.

Pärimismenetlusi algatati 10 284 ning testamente tõestati 7082 korral. Abieluvaralepinguid tõestati 1285, ühisvara jagamise kokkuleppeid 719 ja kooselulepinguid 20. Samuti kinnitasid notarid 619 abielu ja 399 lahutust.

Notariaalse teenuse keskmiseks hinnaks kujunes keskmiselt ligikaudu 89 eurot toimingu kohta.

Kokku töötab 64 Eesti notaribüroos koos notaritega ligi 500 inimest.

Artikkel on avaldatud ERR-is

Soovid teada oma kinnisvara väärtust?

Tekkis küsimusi?

Registreeru konsultatsioonile