Kontroll leidis raiesmikelt käputäie rikkujaid

Keskkonnaameti metsaosakonna mullustel välitöödel selgus, et suuremal osal metsauuendust vajavatel aladel on uus metsapõlvkond kasvamas, teatas Keskkonnaamet.

Mullu tegid metsaspetsialistid juhusliku valiku põhimõttel 3450 metsauuenduse kontrolli. Ekspertiis tuvastas, et üle viieaastased lageraielangud, kus ei kasva nõuetekohaselt uut metsapõlve, moodustasid 8 protsenti kõigi kontrollitud raiealade pindalast.

«Saatsime uuendamata metsa omanikele 37 märgukirja. Tuletasime meelde, et metsaomanikud peavad uuendama metsa kahe aasta jooksul pärast lageraiet ja tagama viie aasta jooksul uue metsa kasvamise,» lausus Rando Omler, Keskkonnaameti metsauuenduse ja metsakaitse peaspetsialist.

2017. aastal istutati metsade uuendamiseks 31,3 miljonit taime. Populaarseim oli jätkuvalt kuusk – 16,8 miljonit taime. Omakasvatatud taimi Eestis nappis ning seetõttu toodi naabritelt lisaks 4,1 miljonit taime. Eestist viidi välja teistesse riikidesse 2,2 miljonit metsataime, populaarseimad olid hariliku kuuse potitaimed.

Artikkel on avaldatud Postimehes

Soovid teada oma kinnisvara väärtust?

Tekkis küsimusi?

Registreeru konsultatsioonile