Erametsaliidu ettepanek maksusoodustuseks sai Riigikogu heakskiidu

Eile Riigikogus vastu võetud kriisipaketis sisaldus ka metsaomanike kauaoodatud maksusoodustus, nüüd on metsast teenitud tulu 5000 euro ulatuses aastas maksuvaba. Eesti Erametsaliidu ettepanekul tehtud seadusemuudatus aitab vähendada väikemetsaomanike metsamaa müüki ja motiveerib omanikke oma metsi ise majandama.

“Riigikogus vastu võetud maksusoodustus muudab metsaomanike maksustamise õiglasemaks ja annab neile lisamotivatsiooni oma metsas ise toimetada. Majanduse elavdamiseks nii eriolukorra ajal kui pärast selle lõppemist on oluline, et eluks vajalike asjade tootmine hoogustuks. Metsast saadav puit on igapäevaselt vajalik nii toodete tootmiseks kui ka elatise ja töö andjana. Seadusemuudatus vähendab ka ohtu, et kriisi süvenedes ja kriisist väljudes hakatakse kinnistuid hoogsamalt müüma,” rääkis Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa pressiteates.

Omandireformi käigus tagastatud maa müügi korral kehtib metsaomanikele maksuvabastus kuid samal maal metsa majandades teenitud tulult pidi seni tulumaksu maksma. Eesti Erametsaliit tegi augustis ministeeriumitele tulumaksuseaduse muutmise ettepaneku, mida asus toetama ka Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. Nüüd Riigikogus vastu võetud seadusemuudatus annabki igal aastal metsa majandamisest teenitud tulust 5000 euro ulatuses maksuvabastust. Sinna hulka võib arvestada ka looduskaitseliste piirangute eest saadud Natura hüvitise, sellega võrdsustas Riigikogu metsamaa kasutamisel puidu tootmise ja ökosüsteemsete teenuste pakkumise.

Riigikogu metsanduse toetusrühma juht ja endine Kohila Metsaseltsi eestvedaja Heiki Hepner rääkis, et metsaomanikud on sellist seadusemuudatust ammu oodanud. Seetõttu katsus ta ka tänastele kolleegidele maksusoodustuse olulisust ja positiivseid mõjusid selgitada. “Kriisiaeg toob probleemid halastamatult alasti välja ja nende lahendamist ei ole võimalik edasi lükata. Mul on hea meel, et suur osa mu kolleegidest mõistsid, kui oluline on, et omanikud toimetaksid oma metsa ja maaga ise, mitte ei müüks seda võõrastesse kätesse. Erametsaomanike lai ring on meie riigi majanduse ja julgeoleku vundamendiks ja nüüd on see vundament veel tugevam,” rõõmustas Hepner metsaomanikke soosiva otsuse üle.

Kuna maksusoodustus hakkab kehtima tagasiulatuvalt 2020. aasta algusest, saavad omanikud juba nüüd eriolukorra ajal oma metsas töid planeerides maksusoodustusega arvestada. “Tänases kriisis on metsandus üks väheseid valdkondi, kus töö endiselt käib,” rääkis Eelmaa, kelle sõnul on metsameestel praegu käes aasta kiireim aeg ning peamiselt tegeletakse metsaistutustöödega.

Eesti Erametsaliit tänab kõiki kaasamõtlejaid, kes maksusoodustuse ellukutsumisele kaasa on aidanud.

Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on metsaomanike kohalikud organisatsioonid (ühistud, seltsid, liidud). Erametsaliidu põhifunktsioon on metsaomanike huvide esindamine metsapoliitikas. Tugeva esindusorganisatsiooni loomise nimel aitab Eesti Erametsaliit kaasa metsaomanike üle-eestilisele organiseerumisele ja teeb koostööd riigi ja kolmanda sektori esindajatega.

Artikkel on avaldatud Äripäevas


Soovid teada oma kinnisvara väärtust?

Tekkis küsimusi?

Registreeru konsultatsioonile