Erametsade uuendamismahud jätkuvalt tõusuteel

Näeme Erametsakeskuse toetustaotlustest, et metsaomanike huvi metsade uuendamise vastu on pidavalt kasvanud. Sama trendi näitavad ka metsaühistute korraldatud metsataimede ühishangete kasvavad mahud ning Keskkonnaameti statistika erametsadesse istutatud taimede kohta.

Toetust saab küsida ka metsakultuuride hooldamise eest.   

Foto: Kertu Kekk

Tänavu I toetusvoorus küsis Erametsakeskusest metsa uuendamise toetust 1143 metsaomanikku. 2018. a I voorus oli see arv saja võrra väiksem. Võrreldes mulluse I vooruga kasvasid oluliselt ka küsitud toetuse kogusumma ja tehtud tööde mahud.

Erametsakeskusele laekus 1. juuliks 44 metsa uuendamise toetuse taotlust. Toetust küsiti ligi 4,6 miljoni taime istutamise eest 2839 hektarile, maapinna ettevalmistamise eest 3424 hektaril ja noorte metsakultuuride hooldamise eest 870 hektaril. Enim istutasid toetust küsinud metsaomanikud oma metsadesse kuusetaimi, aga ka mändi, kaske, sangleppa ja teisi puuliike.

Kokku küsiti metsataimede istutamise, hooldamise ja maapinna ettevalmistamise eest toetust 1,53 miljonit eurot, lõviosa sellest ehk 1,52 mln eurot küsisid metsaühistud oma liikmete eest.

Kuna toetuseelarves on raha pea poole vähem, 800 tuhat eurot, ning sellest ei jätku kõikide taotluste rahuldamiseks, arvutatakse pärast kõigi taotluste menetlemist välja rahastamise määr, millest rohkem kellelegi toetust ei maksta. See annab eelise väikemetsaomanikele, kelle taotletud summad on väiksemad.

Hea teada! Järgmine võimalus metsa uuendamise eest toetust küsida tuleb 2019. aasta lõpus. Taotlus tasub esitada metsaühistu kaudu, sest nii on toetusmäärad kaks korda kõrgemad. Toetuse taotlemise soovist peaks oma metsaühistule teada andma hiljemalt novembri keskpaigas.

Istutustöid tasub varakult planeerida

Erametsade uuendamise hoogu võib maha tõmmata metsataimede puudus, sest taimeturul ületab nõudlus selgelt pakkumist ning viimastel aastatel on metsataimi juurde toodud naaberriikidest ja kaugemaltki. Seetõttu on igal kevadel metsataimede järele olnud ülisuur nõudlus.

Taimede ühishanke läbiviimisega tegelev keskühistu Eramets on soovitanud metsaomanikel kevadise metsaistutuse peale mõtlema juba sügisel ja siis kohe soovitud taimeliigid ja kogused ka oma metsaühistule teada anda. Nii on kindel, et soovitud taimed on vajalikul ajal võtta.

Tänavu kevadel hankisid metsaühistud metsade uuendamiseks ühiselt üle 4 miljoni taime, kogu erametsade aastasest istutusmahust moodustab see umbes kolmandiku. Praegu aga tehakse ettevalmistusi sügisesteks metsaistutustöödeks, mida samuti aina enam ette võetakse.

Kui metsaomanikul on huvi metsa uuendada, selle kohta nõu küsida või toetust taotleda, tasub pöörduda kohaliku metsaühistu poole. Ühistute kontaktid leiab erametsaportaalist.

Hea teada! 2018. aastal istutati Keskkonnaameti andmetel Eesti metsadesse 33,3 miljonit taime, nendest erametsadesse üle 12 mln. Võrdluseks võib tuua 2017. aasta, kui kokku istutati 31,3 mln taime, nendest erametsadesse u 10 mln taime.

Kertu Kekk, Erametsakeskus

Artikkel on avaldatud Äripäevas

Soovid teada oma kinnisvara väärtust?

Tekkis küsimusi?

Registreeru konsultatsioonile