Aeg esitada Natura metsa toetuse taotlusi

ePria portaalis saab esitada Natura metsa toetuse taotlusi, vajadusel on taotluse koostamisel abiks Erametsakeskuse töötajad ja metsaühistute esindajad. Käesoleval aastal on toetuse eelarve 4,385 miljonit eurot.

Natura hüvitist saavad küsida metsaomanikud, kelle mets asub sihtkaitsevööndis või Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis või projekteeritaval alal. Hüvitise määr rangema kaitserežiimiga sihtkaitsevööndi aladel on 110 eurot/ha, väiksemate piirangute korral (Natura piiranguvööndis ja projekteeritaval alal) kuni 60 eurot/ha. Hüvitis makstakse välja järgmise aasta kevadel.

2020 metsaalade kaardilt Maa-ameti kaardirakenduses on võimalik vaadata kõiki metsaalasid, millele saab toetust taotleda. Taotluse saab esitada elektrooniliselt ePria portaalis.

Tulenevalt riigis kehtivast eriolukorrast ja varasemate aastate kogemusest, et eelkõige eakamad taotlejad vajavad taotluse koostamisel abi, on tänavu vooru tähtaega pikendatud 21. maini.

Varasemalt on metsaühistute kontorites üles Eesti metsaomanikke vajadusel taotluste täitmisel abistatud, kuid sellel aastal on kontorid enamjaolt suletud, mistõttu tuleks erametsaomanikel, kes iseseisvalt ePrias taotluse esitamisega hätta jäävad, võtta ühistuga ühendust telefoni või e-posti teel.

Toetust puudutavate küsimuste korral saab nõu küsida ka Erametsakeskusest e-posti aadressil natura@eramets.ee ja telefonil 5668 3263.

Soovitame taotluse esitamist mitte jätta viimasele hetkele ning vajadusel võtta ühendust aprillikuu jooksul, kuna tavapärasest erinevas olukorras võib igaühele sobiva lahenduse leidmine võtta rohkem aega.

Et erametsaomanikele, kelle jaoks iseseisev elektroonilise taotlemise võimalus raskusi valmistab, vastu tulla, on sellel aastal omanikul erandkorras võimalik lihtsustatud kujul volitada metsaühistu esindajat või mõnd oma lähedastest taotlust ePria portaalis koostama enda eest. Selleks tuleb ühendust võtta metsaühistuga või Erametsakeskusega. Volitust saab kasutada vaid Natura metsa toetuse taotluse esitamiseks käesoleval aastal ja muid ePria õigusi sellega esindajale anda ei saa.

Hüvitise taotlemise tingimuste kohta leiab infot erametsaportaalist NATURA lehelt.

Taotluse täitmisel on metsaomanikele abiks metsaühistud üle Eesti.

Artikkel on avaldatud Äripäevas

Soovid teada oma kinnisvara väärtust?

Tekkis küsimusi?

Registreeru konsultatsioonile