Varför skulle du samarbeta med oss? 

Det högsta köpeskillingen i Estland-exempel på nyligen genomförda transaktioner

VILJANDIMAA

85 500
EUR

TARTUMAA

128 000
EUR

JÄRVAMAA

94 100
EUR

Våra kunder är nöjda med oss

VÅR GENOMSNITTLIGA KÖPESKILLINGEN
FÖR SKOG UNDER DET
SENASTE ÅRET

9200
EUR/HA

DEN GENOMSNITTLIGA KÖPESKILLINGEN
FÖR SKOG I ESTLAND UNDER
DET SENASTE ÅRET*

7851
EUR/HA

ANTALET TRANSAKTIONER
FÖR INKÖP AV ETT ÅR

300