Varför skulle du samarbeta med oss? 

Det högsta köpeskillingen i Estland-exempel på nyligen genomförda transaktioner

VILJANDIMAA

61 550
EUR

TARTUMAA

48 900
EUR

JÄRVAMAA

44 750
EUR

Våra kunder är nöjda med oss

VÅR GENOMSNITTLIGA KÖPESKILLINGEN
FÖR SKOG UNDER DET
SENASTE ÅRET

3100
EUR

DEN GENOMSNITTLIGA KÖPESKILLINGEN
FÖR SKOG I ESTLAND UNDER
DET SENASTE ÅRET*

2200
EUR

ANTALET TRANSAKTIONER
FÖR INKÖP AV ETT ÅR

300